nieuws

Lloyds Bank: Wijs klanten op belang voorbehoud financiering

Financiële planning 709

Lloyds Bank roept de met haar samenwerkende financieel adviseurs op om hun klanten extra indringend te attenderen op het belang van een financieringsvoorbehoud bij de aankoop van een woning. Volgens de geldverstrekker zorgt het ontbreken van zo’n voorbehoud voor extra druk in acceptatieproces. Bovendien zouden consumenten zich niet realiseren dat het niet doorgaan van de financiering flink in de papieren kan lopen.

Lloyds Bank: Wijs klanten op belang voorbehoud financiering

Al eerder sprak PvdA-Kamerlid Nijboer zijn zorgen uit over het steeds vaker ontbreken van het voorbehoud. Michiel van der Linde, manager Intermediaire Distributie & Service bij Lloyds Bank onderstreept die zorg. “De woningmarkt in Nederland is duidelijk aan het verhitten. (…) Steeds vaker zien we dat kopers afzien van een financieringsvoorbehoud, en ook van een bouwkundig voorbehoud. Wij vinden dit voor kopers zeer risicovol en hoogst ongewenst.”

Acceptatieafdeling onder druk

Het zet volgens Van der Linde ook de acceptatieafdeling Lloyds geweldig onder druk. “Bij het ontbreken van dergelijke voorbehouden heeft de klant een extra groot belang bij doorgang van de financiering. Indien de stukken compleet zijn, kunnen wij heel snel reageren en hebben wij vrijwel geen wachttermijnen, maar uiteindelijk hebben we wel onze acceptatienormen. Is het inkomen te laag en/of worden de verbouwingskosten te hoog en is het bedrag van de lening niet verantwoord, dan moeten ook wij de aanvraag afwijzen”.

Bevorder eerder overleg

Hij roept financieel adviseurs op hun klanten indringend te adviseren met hen in een zo vroeg mogelijk stadium te overleggen welke financiering wel en welke niet haalbaar is. “Als Lloyds Bank zullen wij dat ook gaan doen. Daarnaast menen wij dat het belangrijk is om klanten nadrukkelijk te informeren wat de risico’s zijn van het kopen zonder voorbehouden van keuring en financiering. Veel consumenten hebben geen flauw benul van de consequenties van het boetebeding waarmee ze geconfronteerd worden, wanneer ze de woning toch niet kunnen afnemen. Bij 10% van de koopprijs gaat het vaak om aanzienlijke bedragen.”

Reageer op dit artikel