nieuws

IMF herhaalt oproep tot aanscherpen hypotheeknormen

Financiële planning 698

Het IMF doet opnieuw de oproep om iets te doen aan de in ons land relatief hoge hypotheeklast. De LTV-ratio zou na 2018 verder verlaagd moeten worden van 100% naar 90%, gekoppeld aan een versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek: niet met 0,5% per jaar, maar met 1% per jaar.

IMF herhaalt oproep tot aanscherpen hypotheeknormen

Het fonds houdt elke vijf jaar een Financial Sector Assessment Program (FSAP) in 29 landen. Daarmee worden de financiële gezondheid van de individuele instellingen en de kwaliteit van het toezicht beoordeeld.

Over het algemeen beoordeelt het IMF het Nederlandse financiële stelsel als schokbestendig met een toezicht op de financiële instellingen dat na de crisis is versterkt. Op banken zijn stresstests toegepast. Volgens het IMF is de kapitaalpositie van de Nederlandse bankensector goed: bij het simuleren van grote economische schokken blijven alle banken ver boven het minimumniveau van 7% kernkapitaal. Wel is de verhouding tussen schulden en eigen vermogen relatief hoog; het IMF adviseert de ongewogen kapitaalbuffers van banken verder te verhogen. “Dit past bij het beleid van DNB om het ongewogen eigen vermogen van vier systeemrelevante banken te verhogen naar minimaal 4% van de bankbalans”, aldus DNB in een reactie.

Herhaalde oproep

De lage rente, de hoge schuldniveaus van Nederlandse huishoudens en de afhankelijkheid van banken van marktfinanciering zijn de grootste risico’s voor de financiële stabiliteit in Nederland, aldus het IMF. Een lagere LTV en minder afhankelijkheid van de renteaftrek maakt Nederlandse huishoudens beter bestand tegen financiële schokken, zo meent het IMF. Het Nederlands Financieel Stabiliteitscomité (FSC) adviseerde ook al een verlaging van de LTV naar 90%.
Het IMF ziet wel dat de betalingsachterstanden op hypotheken in Nederland laag zijn. “Dat is mede te danken aan nieuwe regelgeving en een maatregel om belastingvrij te schenken aan kinderen.” Toch is het aandeel hypotheken dat hoger is dan de woningwaarde nog altijd 20%. “En een even groot deel van de woningbezitters heeft een volledig aflossingsvrije hypotheek.” Eind 2010 liet het IMF zich al bezorgd uit over de hoge hypotheekschulden in ons land. Halverwege 2015 bracht een delegatie een bezoek aan Nederland: ook toen werd aangedrongen op het verlagen van de LTV naar 90%.

Verzekeraars

Het fonds is ook bezorgd over de kwetsbaarheid van de verzekeringssector. De levensverzekeraars zijn kwetsbaar en het tweedepijlerpensioen staat onder druk. Het IMF juicht het wetsvoorstel over de afwikkelbaarheid van faillissementen van verzekeraars toe. Het IMF adviseert verder om de operationele onafhankelijkheid van de toezichtautoriteiten te versterken.

Reageer op dit artikel