nieuws

Hypotheekshop wil af van aflosverplichting

Financiële planning 3607

Meer of minder aflossen zou een persoonlijke keuze moeten zijn. Daarom roept De Hypotheekshop het nog te vormen kabinet op de aflosverplichting die sinds 2013 geldt te heroverwegen. Nieuw beleid moet de toegankelijkheid voor starters niet in gevaar brengen.

Hypotheekshop wil af van aflosverplichting

De vraag of en hoeveel je wilt aflossen, kent geen goed of fout antwoord, vindt De Hypotheekshop. Het is deels een gevoelskwestie. “Uiteraard moet de betaalbaarheid nu en in de toekomst altijd het uitgangspunt zijn. Mogelijke financiële risico’s en de totale hypotheeklasten over de hele looptijd dienen goed in kaart te worden gebracht. Maar in de basis zou meer of minder aflossen vooral een persoonlijke keuze moeten zijn”, schrijft De Hypotheekshop in zijn nieuwsbrief.

Hypotheek 2.0

Die keuze is er nu niet, maar De Hypotheekshop hoopt dat het nieuwe kabinet daar verandering in wil brengen. Nieuw beleid moet volgens de adviseur zorgen dat de woningmarkt niet nog moeilijker te betreden wordt voor starters. De Hypotheekshop verwijst naar CBS-cijfers die laten zien dat tussen 2011 en 2015 het eigenwoningbezit onder mensen jonger dan 35 jaar is gedaald.

Eerder pleitte De Hypotheekshop daarom al voor de hypotheek 2.0. “Met een hypotheek die op maat wordt gemaakt, kan aflossen worden afgestemd op het sparen via pensioenpremie of andere uitgaven. Hierdoor wordt voorkomen dat met name twintigers en dertigers geconfronteerd worden met zware lasten als gevolg van hun levensfase en allerlei spaarverplichtingen.”

Tendens om meer af te lossen

De Hypotheek constateert een omslag in het denken van veel huizenbezitters. In vergelijking met tien jaar geleden zijn ze anders gaan denken over (extra) aflossen. “Zo nam de hypotheekschuld in het vierde kwartaal van 2016 door alle extra aflossingen af. Het dalen van de huizenprijzen in de periode 2008-2013 heeft veel mensen aan het denken gezet. [..] Aflossen geeft veel mensen een gevoel van vrijheid. De lage spaarrente van dit moment heeft ook voor een toename van aflossingen gezorgd. ”

Aflossen is interessant als de rentelasten hoger zijn dan de opbrengst van spaargeld en als je het geld ook echt kunt missen. Maar, waarschuwt De Hypotheekshop, niet iedereen is gebaat bij extra aflossen. Opnemen van overwaarde is doorgaans niet meer mogelijk, waardoor aflossen verlies aan flexibiliteit kan inhouden. “Waar voorstanders een gevoel van financiële onafhankelijkheid ervaren, vatten tegenstanders meer aflossen juist op als hogere maandlasten en het beperken van de financiële ruimte. Zeker als er sprake is van pensioenopbouw zien zij minder de noodzaak van een volledig afgelost huis”, aldus De Hypotheekshop.

Reageer op dit artikel