nieuws

Hypotheekschuld stabiliseert

Financiële planning 827

Nederlandse huishoudens hadden vorig jaar een doorsnee hypotheekschuld van € 162.000: evenveel als in de twee voorgaande jaren. De 35- tot 40-jarigen torsen de grootste hypotheekschuld (€ 212.000), 65-plussers hebben nog minder dan een ton af te lossen.

Hypotheekschuld stabiliseert

Bij de 35-minners is de doorsnee hypotheekschuld tussen 2011 en 2015 gedaald, mede door de in 2013 gewijzigde regelgeving. Een huiseigenaar van jonger dan 25 heeft gemiddeld een hypotheek van € 145.000 (2011: € 163.000). In de categorie tussen 30 en 35 jaar loopt dat op naar € 196.000 (2011: 206.000), blijkt uit cijfers van het CBS.

Meer schuld ouderen

Hoewel de 65-plussers de laagste hypotheken hebben, is juist in die leeftijdsgroep de gemiddelde schuld toegenomen sinds 2011. Woningeigenaren tussen de 65 en 70 hebben nog altijd bijna € 96.000 (2011: € 84.000) aan hypotheekschuld uitstaan. Voor alle leeftijdsgroepen vanaf 40 jaar geldt dat de schuld is toegenomen. “Door de vergrijzing is het aantal 65-plushuishoudens tussen 2011 en 2015 verder toegenomen. Er stromen bij de 65-plushuishoudens steeds meer welvarende jongere generaties in met een eigen woning, maar ook met hogere hypotheekschulden. Door sterfte stromen juist de minder welvarende oudere generaties zonder eigen woning uit. De 65-plussers worden hierdoor als groep welvarender en beschikken in toenemende mate over een eigen woning. Waar in 2011 nog 45% van de 65-plussers een eigen woning bezat, is dit in 2015 al 50%. Doordat het eigenwoningbezit toenam, is ook de hypotheekschuld bij hen toegenomen”, verklaart het CBS.

Regionale verschillen

In het Gelderse Rozendaal is de doorsnee hypotheek het hoogst: € 295.000. De duurste huizen staan in Laren (Noord-Holland), Bloemendaal en Wassenaar. Daar is de doorsnee schuld meer dan € 250.000. In Delfzijl is de hypotheekschuld met € 110.500 het laagst. Amsterdammers en Utrechters hebben gemiddeld € 200.000 bij hun hypotheekverstrekker geleend, terwijl Rotterdam en Den Haag onder het landelijk gemiddelde zitten.

Reageer op dit artikel