nieuws

Consumentenbond: ‘Banken hebben nog geen eerlijk en eenduidig beleid risico-opslag hypotheken’

Financiële planning 1052

De regels voor risico-opslag bij hypotheken zijn weliswaar aangescherpt, maar banken gaan er nog niet eenduidig en niet altijd eerlijk mee om. Dat vindt de Consumentenbond, die daarom een leidraad voor banken heeft opgesteld. Maandag heeft ze die overhandigd aan Eelco Dubbeling, de directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Consumentenbond: ‘Banken hebben nog geen eerlijk en eenduidig beleid risico-opslag hypotheken’

De Consumentenbond wil dat banken alleen nog maar “consumentvriendelijke hypotheken verstrekken met eerlijke, heldere voorwaarden” aanbieden. “Onze ambities reiken verder dan alleen een verbetering voor nieuwe hypotheekklanten. We willen dat banken in 2018 het door ons gewenste risico-opslagenbeleid ook bij alle bestaande hypotheekklanten invoeren. Zo betaalt niemand meer teveel”, zegt Bart Combée, directeur Consumentenbond.

Rente niet automatisch aangepast

Nu gaan banken volgens de bond erg verschillend om met risico-opslagen. Sommige hypotheekverstrekkers passen de rente op verzoek wel aan, maar niet automatisch. Bij andere aanbieders is aanpassing tijdens de rentevaste periode helemaal niet mogelijk. Om aan te tonen dat hun risicoklasse is veranderd, moeten consumenten soms hun woning opnieuw laten taxeren, ook als de schuld kleiner is geworden door aflossingen. Andere banken nemen genoegen met een WOZ-beschikking, maar bij sommige geldt dan een maximaal hypotheekbedrag of ze rekenen een percentage van de WOZ-waarde.

Maandelijkse check risico-opslag

De Consumentenbond wil dat banken minstens een keer per jaar laten weten wat de laatste schuld-marktwaardeverhouding is en bij welke verhouding de risico-opslag omlaag kan. Ook staat in de leidraad dat banken die verlaging automatisch moeten toepassen als er voldoende is afgelost op de schuld. Dit moet ook tijdens de rentevaste periode mogelijk zijn. Banken moeten bovendien minimaal eens per maand checken of de risico-opslag omlaag kan.

Steun van AFM

De Autoriteit Financiële Markten heeft de leidraad van de Consumentenbond bekeken en steunt de oproep. “Als tijdens de rentevaste periode het risico daalt door een gestegen waarde van de woning of extra aflossingen, dan is het verlagen van de opslag mogelijk. Een aanbieder die het klantbelang centraal stelt, biedt haar klanten dit proactief aan”, aldus de AFM.

De toezichthouder waarschuwt ook. “Het is belangrijk dat consumenten met een (bank) spaarhypotheek goed kijken naar de impact van een lagere rente en dit bespreken met hun aanbieder of adviseur. Een lagere rente betekent ook een lagere vergoeding op het gekoppelde spaarvermogen.”

Reageer op dit artikel