nieuws

AFM: Private lease is huur dus geen waarschuwing nodig

Financiële planning 4144

De waarschuwing ‘Geld lenen kost geld’ hoort volgens de Autoriteit Financiële Markten niet thuis bij private lease contracten voor auto’s. De toezichthouder stelt, op vragen van een adviseur via Twitter, dat er geen sprake is van een lening maar van huur en er dus geen waarschuwing nodig is. Voor meer informatie over de gevolgen van private lease verwijst de AFM vervolgens door naar de site van het Bureau Krediet Registratie (BKR).

AFM: Private lease is huur dus geen waarschuwing nodig

Financieel adviseur Eric Herben, werkzaam bij De Hypotheker in Stadskanaal, stelde gistermorgen via Twitter aan de AFM de vraag waarom er bij private lease geen waarschuwing wordt gegeven dat dit gevolgen heeft voor het verkrijgen van een hypotheek. Hij maakte dit onlangs in zijn eigen adviespraktijk nog twee keer mee bij twee klanten. “De een kon dankzij de lopende private lease constructie 30.000 euro minder lenen voor zijn huis. De andere klant was er net op tijd bij. Deze stond op het punt om een private lease contract te tekenen maar zag daar toch vanaf.”

Meewegen in maximale maandlast

Private lease wordt met de code OA (Operational Lease) geregistreerd bij het BKR. Het geregistreerde bedraag bedraagt 65% van de leasesom, zijnde het financiële deel. Het overige deel ziet BKR als servicekosten. Deze worden niet geregistreerd omdat ook niet-leasende autobezitters met deze kosten te maken hebben. Hoewel het BKR op haar site stelt dat wanneer de automobilist zijn betalingsverplichting keurig iedere maand nakomt er geen sprake is van registratie van achterstanden, wegen banken de financiële verplichting toch mee in het bepalen van de maximale maandlast die de hypotheekklant kan dragen.

Algemene voorwaarden

“Daar wordt nauwelijks voor gewaarschuwd”, stelt Herben. “Ik heb zelf wat gebeld met autobedrijven en dan blijkt dat er alleen in de algemene voorwaarden wordt gezegd dat er sprake is van een BKR-registratie.” Al eerder wees de centrale organisatie van De Hypotheker op dit probleem en ook Harrie-Jan van Nunen, directeur van De Financiële Makelaar, kaartte de invloed van private lease op hypotheken aan.

Ondanks de registratie als krediet door het BKR, is er volgens de AFM bij private lease geen sprake van krediet en is dus ook niet de waarschuwing ‘Geld lenen kost geld’. De toezichthouder antwoordt via Twitter op de vraag van Herben: “Bij private lease wordt geen geld geleend, maar huur je. De AFM houdt geen toezicht op huur.”

Lease van scootmobielen

Het antwoordt leidt bij Herben tot de gekscherende conclusie dat als private lease huur, het BKR dan ook de lease van cv-ketels, scootmobielen en zonnepanelen moet gaan toetsen. Op zijn wedervraag waarom private lease als non-krediet dan toch invloed heeft op de maximale leencapaciteit voor een hypotheek heeft de AFM vooralsnog hem nog geen antwoord op gegeven.”

Mobiele telefoons op afbetaling

Vanaf 1 januari 2017 gelden op grond van aangescherpte BKR-regels mobiele telefoons op afbetaling nu ook als kredieten waarop AFM toezicht houdt. Als gevolg daarvan verschijnen de krediettabel en de waarschuwingszin ‘Geld lenen kost geld’ vanaf nu in de reclames van de telecomaanbieders. Ook het gsm-abonnement kan door de BKR-registratie een drukkende werking hebben op de maximaal mogelijke hypotheeklast.

Verhuur woningen

In een nadere toelichting stelt AFM-woordvoerder Nicole Reijnen dat er bij een mobiele telefoon sprake is van een krediet. “Er is sprake van een maandelijks bedrag dat je moet terugbetalen. Daarna is de telefoon van jou.  Dat geldt niet bij een auto in een private lease constructie, die huur je. De AFM houdt ook geen toezicht op de verhuur van woningen.” Ze erkent dat private lease net als de mobiele telefoon een drukkend effect  kan hebben op de maximaal mogelijke maandlasten. “Dat mensen weten wat ze uitgeven en beseffen welke lasten ze aangaan en welke gevolgen dat heeft, vinden wij een goede zaak.”

Reageer op dit artikel