nieuws

Vooral zelfstandigen zitten vast in dure huurwoning

Financiële planning 1485

Het aantal huishoudens dat veel huur betaalt in verhouding tot het inkomen, is in 2015 gelijk gebleven. Dit blijkt uit nieuwe inkomensgegevens van het CBS over dat jaar. Met name starters, maar ook andere werkenden zijn meer dan gemiddeld dure scheefwoners.

Vooral zelfstandigen zitten vast in dure huurwoning

In 2015 waren er 370 duizend huishoudens met huurtoeslag die “duur scheefwoonden”. In totaal ontvingen zij bijna € 1,1 miljard euro huurtoeslag. In totaal werd er in dat jaar € 3,1 mrd aan huurtoeslag uitgekeerd, waar dat in 2014 nog 2,8 mrd was. De toename is volgens het CBS te wijten aan de groei van het aantal huurders met huurtoeslag, de verdere stijging van de huren in de sociale huursector en de verhoogde grensbedragen in de huurtoeslagsystematiek.

Inkomen boven aftoppingsgrens

Van duur scheefwonen is sprake als huurders op grond van hun inkomen en vermogen recht op huurtoeslag hebben en de huur van hun woning hoger is dan de zogenaamde aftoppingsgrens (€ 576,87 per maand voor één- en tweepersoonshuishoudens,€ 618,24 voor grotere huishoudens). Ligt de huur onder de deze grens, dan is er sprake van passend wonen.
Jarenlang is het aantal dure scheefwoners gestegen. In 2006 ging het om ruim 9% van het aantal huishoudens met huurtoeslag, in 2014 was dit al 28%. In 2015 daalde het percentage voor het eerst, naar bijna 27%

Zelfstandigen en andere werkenden

Het percentage dure scheefwoners onder de huishoudens die huurtoeslag ontvangen is met 36% het grootst bij huishoudens met voornamelijk inkomen uit een eigen onderneming. Ook bij de groep met vooral inkomen uit arbeid is het percentage bovengemiddeld hoog (32%). Onder huishoudens met hoofdzakelijk een pensioeninkomen of een bijstandsuitkering ligt het percentage met 25% juist iets lager dan gemiddeld.

Reageer op dit artikel