nieuws

Support voor vrijwillige variant bouwsparen

Financiële planning 2947

De Volksbank en onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft organiseerden gisteren een symposium over bouwsparen. Het werd een levendige discussie waarbij de conclusie grosso modo luidde dat bouwsparen een nuttig middel kan zijn, mits vrijwillig toegediend.

Support voor vrijwillige variant bouwsparen

Tientallen vertegenwoordigers van huurders, kopers, bouwers en andere belangstellenden waren afgekomen op de discussie in Den Haag, bijna letterlijk op een steenworp afstand van het politieke machtscentrum aan het Binnenhof. Voor de Volksbank-CEO Maurice Oostendorp was het dus de ideale plek en timing, een week voor de Tweede Kamerverkiezingen, om opnieuw te pleiten voor bouwsparen. Hierbij sparen aspirant-woningkopers eerst geld op een bouwspaarrekening waarmee ze het benodigde hypotheekbedrag (en daarmee de LTV) naar beneden kunnen krijgen.

De huidige manier van woningfinanciering heeft volgens hem voor tal van problemen gezorgd waaronder scheefwonen in het huursegment, een beperkte toegang tot de koopwoningmarkt voor starters en een debt biased economy. “Dit zijn structurele problemen, al hebben de lage rente en het herstel op de woningmarkt ze meer naar de achtergrond gedrukt. Ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid haalt Bouwsparen aan als structurele oplossing voor de debt biased economy.”

Maatwerk onvoldoende benut

Daarna was het woord aan Peter Boelhouwer, hoogleraar housing systems aan de TU Delft, om zijn visie te geven op een hervorming van de woningmarkt. Kortweg ziet hij weinig heil in nieuwe overheidsmaatregelen, bijvoorbeeld om de beperkte toegang van jonge starters tot de woningmarkt te verbeteren. “Banken benutten de mogelijkheden voor maatwerk onvoldoende. Naar ik begrijp omdat ze er met de AFM niet goed uitkomen.” Het risico van een nieuwe ineenstorting van de Nederlandse woningmarkt is volgens Boelhouwer klein. “We hebben de diepe crisis op de woningmarkt van 2011 volledig aan ons zelf te danken, door juist in tijden van laagconjunctuur met een aanscherping in beleid te komen die de vraag naar koopwoningen verder onder druk heeft gezet.”

‘Friendscontracten’ als oplossing

Een verdere verlaging van de LTV, zoals bepleit door onder meer De Nederlandsche Bank en minister Dijsselbloem (Financiën) zal volgens hem de krapte op de woningmarkt verergeren. Hij wijst er bovendien op dat betalingsachterstanden in de Nederlandse woningmarkt al zeer beperkt zijn en nauwelijks kleiner kunnen. “Houd de LTV gewoon op 100% en zet daar bouwsparen naast.” Andere oplossingen om de krapte op de woningmarkt tegen te gaan zijn volgens Boelhouwer onder meer het invoeren van tijdelijke huurcontracten voor starters en zogeheten Friendscontracten (genoemd naar de televisieserie), waarbij starters gezamenlijk een woning kopen. Er moet volgens hem vooral veel meer gebouwd worden, al ziet hij dat er vooralsnog niet van komen. “Het aantal bouwvergunningen ligt op een lager niveau dan vorig jaar. Bouwsparen gaat dat probleem niet oplossen. In steden als Amsterdam en Utrecht is kopen voor starters sowieso geen optie meer.”

‘Hypotheekrenteaftrek heeft langste tijd gehad’

Volgens Nico Rietdijk van NVB Bouw, die het gehoor in Den Haag in een video toesprak in de aansluitende paneldiscussie, is een invoering van bouwsparen echter onontkoombaar. “De hypotheekrenteaftrek heeft zijn langste tijd gehad en gaat eraan. Alleen het moment waarop dat gebeurt weten we nog niet.” Het nadeel van de invoering van bouwsparen is volgens hem het ‘transitietraject’ dat ermee gepaard gaat. Gerjoke Wilmink van het Nibud noemt de beperkte mogelijkheid om te sparen bij starters met een hogere huur als mogelijk nadeel van bouwsparen, al stelt ze naderhand dat tweeverdienende jonge stellen die ruimte vaak wel hebben. Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) stelt dat invoering van een verplichte vorm van bouwsparen om daarmee de LTV verder te kunnen verlagen in ieder geval geen goede optie is. “Met een strengere LTV zorg je er alleen maar voor dat mensen nog meer eigen geld moeten meenemen voor een eigen woning. Dat is overkill. Sparen om minder te hoeven lenen is goed, maar wel op vrijwillige basis.

Volop extra afgelost

Nico Stolwijk van Vereniging Eigen Huis ziet ook niets in het verder verlagen van de LTV (in combinatie met bouwsparen). “73% van de huizenkopers heeft de afgelopen twee jaar al deels met eigen geld een woning gekocht. Daarnaast is er volop extra afgelost om de onderwaterproblematiek aan te pakken. Elke verdere verlaging van de LTV met 1 procent zorgt ervoor dat kopers 2.500 euro eigen geld extra mee moeten nemen.”

Reageer op dit artikel