nieuws

SP stelt vragen over hypotheekrentebijtelling

Financiële planning 2429

Kamerlid Farshad Bashir (SP) heeft Kamervragen gesteld over de hypotheekrenteaftrek die in sommige gevallen een hypotheekrentebijtelling blijkt. Zijn vraag aan staatssecretaris Wiebes: “Wat vindt u ervan dat hierdoor voornamelijk mensen zonder fiscale kennis hypotheekrentebijtelling krijgen?”

SP stelt vragen over hypotheekrentebijtelling

Bashir is allereerst benieuwd of Wiebes de volgende berekening herkent. “Kunt u de berekening bevestigen dat een belastingplichtige die met een deel van het belastbaar inkomen uit werk en woning in de vierde belastingschijf valt, 2000 euro hypotheekrente heeft betaald en een eigenwoningforfait moet betalen van 1950 euro in 2017, een bedrag van (2000-1950) 50 euro mag aftrekken tegen 52% en dus 26 euro aftrek krijgt?”

En: “Kunt u bevestigen dat dezelfde belastingplichtige door de tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning in 2017 een bijtelling krijgt van (2%x2000) 40 euro en dus per saldo 14 euro hypotheekrentebijtelling moet betalen?

Tariefsaanpassing

Ook wil Bashir weten of Wiebes kan bevestigen dat deze bijtelling komende jaren oploopt en meer mensen ermee te maken krijgen omdat de tariefaanpassing aftrek kosten eigen woning hoger wordt.

Hij wil vervolgens antwoord op de volgende vragen:

  • Waarom voorkomt de Wet Hillen (aftrek wegens geen of een kleine eigenwoningschuld) niet dat deze belastingplichtige een bijtelling krijgt?
  • Kunt u bevestigen dat de belastingplichtige deze hypotheekrentebijtelling kan voorkomen door de hypotheekrenteaftrek bij de fiscale partner in aftrek te brengen die niet in de vierde belastingschijf valt?
  • Wat vindt u ervan dat hierdoor voornamelijk mensen zonder fiscale partner hypotheekrentebijtelling krijgen?
  • Kunt u bevestigen dat de belastingplichtige deze hypotheekrentebijtelling kan voorkomen door de hypotheekrenteaftrek niet in de aangifte op te nemen?
  • Wat vindt u ervan dat hierdoor voornamelijk mensen zonder fiscale kennis hypotheekrentebijtelling krijgen?
  • Was deze hypotheekrentebijtelling, die hoger is dan de hypotheekrenteaftrek, de bedoeling van de wetgever? Wat is hiervoor de argumentatie?
Reageer op dit artikel