nieuws

Nationale hypotheekschuld nu 664,4 miljard euro

Financiële planning 3044

De gezamenlijke hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens is het vorig jaar met € 8,1 mrd gegroeid naar € 664,4 mrd. Dit meldt het CBS in de publicatie Nederland in 2016. De groei van het reëel beschikbare inkomen vlakte in 2016 behoorlijk af.

Nationale hypotheekschuld nu 664,4 miljard euro

In 2015 nam het beschikbare inkomen nog toe met 3,5%, vorig jaar bedroeg die groei slechts 1,4%.
Weliswaar was er in 2016 een forse loonstijging voor werknemers (+3,2%), daar staat tegenover dat de aantrekkende economie ook heeft geleid tot een stijging van de belastingen en sociale premies met € 7,1 mrd (+3,2%). Dit heeft een drukkend effect op het beschikbaar inkomen. Ook inflatie had vorig jaar een negatief effect op de reële inkomens.

Hogere hypotheekschuld

Huishoudens hebben aan het eind van 2016 een hogere hypotheekschuld dan een jaar eerder. Aan het eind van het vierde kwartaal was de hypotheekschuld € 664,4 mrd. Per saldo namen huishoudens voor € 8,1 mrd meer hypotheken op dan ze aflosten. Deze toename van de schuld heeft in de eerste drie kwartalen plaatsgevonden, in het vierde kwartaal werd er per saldo afgelost.

Hogere spaartegoeden

Tegenover de hogere schuld in 2016 stonden ook hogere spaartegoeden en overige deposito’s. Deze namen in 2016 met bijna € 5 mrd toe. De spaartegoeden nemen doorgaans in de eerste helft van het jaar toe, onder meer door de ontvangen vakantiegelden, en de tweede helft van het jaar af. De afname in het vierde kwartaal van 2016 is met € 3,9 mrd wel kleiner dan in eerdere jaren.

Reageer op dit artikel