nieuws

Kleine groei hypotheekportefeuille NIBC

Financiële planning 1569

NIBC heeft vorig jaar de hypotheekportefeuille met 3% vergroot tot € 8,8 miljard. De bank zag de winst met bijna de helft stijgen.

Kleine groei hypotheekportefeuille NIBC

Uit cijfers van IG&H bleek eerder dat NIBC het marktaandeel in het laatste kwartaal heeft vergroot met 0,48%. “Bij Retail Banking hebben we ons eerste mandaat verkregen in ‘originate-to-manage’, waarmee we ons aanbod van hypotheken met langere looptijden voor onze klanten hebben kunnen uitbreiden. We hebben ons productaanbod voor zelfstandige ondernemers uitgebreid, en ons buy-to-lethypotheekproduct heeft in 2016 wederom een gezonde groei laten zien”, zegt de bank in een toelichting. De spaartegoeden toonden een “beheerste uitstroom” van 3% naar € 9,7 miljard.

Winst stuk hoger

Het afgelopen jaar zijn bij NIBC functies gecentraliseerd; de technische ICT-omgeving is uitbesteed aan een derde partij. De winst is uitgekomen op € 102 mln: 44% meer dan in 2015. “We zijn er uitermate trots op dat we ons eerste tussentijdse ambitieniveau, een nettowinst van € 100 mln, hebben bereikt ondanks de lastige omstandigheden, namelijk een trage groei in de gehele Eurozone gecombineerd met een aanhoudend lage rentestand en de nog steeds onzekere geopolitieke situatie.”

Reageer op dit artikel