nieuws

‘Jaag starters niet van de woningmarkt’

Financiële planning 2185

Het verder verlagen van de maximale hypotheek tot onder de marktwaarde van de woning werkt contraproductief en zorgt ervoor dat jongeren massaal afhaken. Dat betogen oud-NHG-directeur Karel Schiffer en Nico Rietdijk, directeur van bouw- en ontwikkelaarsvereniging NVB woensdag in het FD.

‘Jaag starters niet van de woningmarkt’

Ze zijn in de pen geklommen naar aanleiding van opmerkingen van demissionair minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Hij ziet wel iets in het verder verlagen van de maximale loan to value: “Bekend is dat Dijsselbloem in elk geval denkt aan een maximum van 90%. Wellicht stiekem zelfs aan 80%, zoals eerder bepleit door Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank”, schrijven Schiffer en Rietdijk. “Voor kopers zou dit betekenen dat ze dan nog meer moeten sparen om een eigen woning te kopen. Zeker jongeren zullen massaal afhaken. Want wie van hen kan voor een gewone starterswoning van bijvoorbeeld € 200.000 een bedrag van € 40.000 bij elkaar sparen? Dat is waar we het dan over hebben. En dat terwijl zij de nettomaandlast van € 700 bij een volledige hypotheek ruimschoots zouden kunnen betalen.”

Risico is al minder

Beiden erkennen dat het financieringsrisico groter is naarmate de lening in verhouding tot de waarde van de woning hoger is. “Maar door de in 2013 geïntroduceerde verplichte annuïtaire aflossing daalt de lening bij een prijsontwikkeling van 2% binnen vijf jaar al onder de 80% van de waarde van de woning. Er is dan nauwelijks sprake meer van een financieringsrisico. Bovendien is het extra risico in de eerste jaren verantwoord en relatief goedkoop te verzekeren door middel van de Nationale Hypotheek Garantie.”

Meer consumptief krediet

Een nog lagere loan to value is contraproductief: “In de landen waarin maximaal 70% hypothecair mag worden gefinancierd, sprokkelen kopers het tekort bij elkaar via consumptieve kredieten. Door de hogere rente en de kortere looptijd leidt dat tot substantieel hogere woonlasten dan bij een volledige hypothecaire lening het geval zou zijn geweest. Ook in Nederland mag worden verwacht, dat een lagere maximale lening zal leiden tot meer consumptief krediet en dus per saldo tot een hoger betalingsrisico.”

Sparen onhaalbaar

Verder ontbeert Dijsselbloems standpunt een integrale visie ten aanzien van het woonbeleid, aldus Schiffer en Rietdijk. “Jonge starters met relatief lage inkomens, die een volledige lening gewoon zouden kunnen betalen, maar omdat zij onvoldoende spaargeld hebben, worden nu naar dure huurwoningen in de vrije sector (van soms wel € 1.000 in de maand of meer) gestuurd. Sparen voor de eigen woning kunnen ze zo wel vergeten. Bouwsparen en jeugdsparen zien wij voor de langere termijn als goede mogelijkheid voor jongeren om op enig moment alsnog een woning te kunnen kopen. Maar dat biedt geen oplossing voor de huidige starters.” Die komen daarnaast niet toe aan vermogensopbouw voor later, wat de kloof tussen arm en rijk vergroot. “De rijken met vermogen opgebouwd in hun koopwoning en de armen in hun dure huurwoning.”

Sneller aflossen

Oplossingen dragen beide schrijvers ook aan: bijvoorbeeld sneller aflossen in de eerste vijf of tien jaar van de looptijd, in combinatie met het verlengen van de gebruikelijke looptijd van 30 naar 35 jaar. “Dergelijke varianten leiden tot het versneld terugdringen van de hypotheekschuld zonder dat het de toegankelijkheid dan wel de betaalbaarheid van de eigen woning aantast.”

Reageer op dit artikel