nieuws

Ikbenfrits.nl: Hypotheekaanbieders al veel langer in overtreding met boeterente

Financiële planning 3961

Banken, verzekeraars en zogeheten regiepartijen berekenen jaarlijks voor 200 miljoen euro teveel aan ‘boeterente’ voor vervroegde aflossing. Dit stelt online hypotheekadviseur Ikbenfrits.nl in reactie op de leidraad voor het berekenen van het financieel nadeel, die de AFM vanmorgen heeft gepubliceerd. Ikbenfrits.nl, is anders dan de AFM, van mening dat banken al veel langer in overtreding zijn dan vanaf het moment van de nieuwe Europese hypotheekregels.

Ikbenfrits.nl: Hypotheekaanbieders al veel langer in overtreding met boeterente

De nieuwe leidraad bevestigt volgens Ikbenfrits.nl het gelijk van Oversluitclaim, de stichting die de online adviseur in september 2016 oprichtte voor een collectieve actie tegen de te hoge oversluitboetes. Ikbenfrits.nl rekende 26.500 dossiers van 40 banken door en vergeleek de huidige boeteberekening van de banken met de berekening volgens de leidraad. Daaruit blijkt dat banken jaarlijks 200 miljoen euro teveel aan boetes aan hun klanten in rekening brengen, gemiddeld € 3.020 per persoon. Over de afgelopen 20 jaar zou het in totaal gaan om een bedrag tussen de 2 en 4 miljard euro.

Ook vóór 14 juli 2016

“De leidraad van de AFM is een grote steun voor de collectieve actie die Oversluitclaim vorig jaar is gestart”, zo stelt Ikbenfrits.nl. De online adviseur wil dat iedereen gecompenseerd wordt. “Oversluitclaim vordert voor haar deelnemers het geld terug bij de banken. Dit geldt zowel voor de mensen die na 14 juli 2016 een boete hebben betaald, als voor de mensen die dat vóór die datum hebben gedaan.” Met deze datum doelt de online adviseur op de invoering van de Mortgage Credit Directive (MCD), op grond waarvan hypotheekaanbieders niet meer dan het werkelijke nadeel in rekening mogen brengen bij vervroegde aflossing.

Contractuele afspraken

Bij die laatste claim stelt de AFM zich nadrukkelijk op het standpunt dat de leidraad alleen geldt voor hypotheken die vanaf de invoering van de MCD vervroegd zijn afgelost. Voor aflossingen voor die datum gelden wat de toezichthouder betreft de contractuele afspraken tussen bank en klant. Volgens Ikbenfrits.nl waren geldverstrekkers ook vóór die datum al in overtreding. “Sinds 14 juli 2016 staat uitdrukkelijk in de wet dat de banken geen oversluitboete in rekening mogen brengen die hoger is dan de schade die de bank lijdt. Dit was echter ook vóór die tijd al verboden op grond van de wettelijke regels van het consumentenrecht. De banken hebben de afgelopen decennia miljarden euro’s te veel aan hun klanten in rekening gebracht.”

Een andere interpretatie

ING is een van de banken die al heeft aangegeven de aflossingskosten en afkoopkosten van hypotheken die klanten betaald hebben vanaf 14 juli 2016 opnieuw te gaan berekenen. De bank stelt op dit moment al een zorgvuldige invulling aan de normen te geven maar stelt tegelijkertijd dat de AFM in haar leidraad op enkele punten voor “een andere interpretatie” kiest. “Waar dit het geval is, zal ING haar berekeningswijze aanpassen. Dit geldt ook voor de afkoopkosten die ING in rekening brengt voor het tussentijds aanpassen van de rente tijdens een lopende rentevaste periode.”

Uitkomst in het voordeel

ING wil voor eind december 2017 alle herberekeningen hebben afgerond. Het betreft volgens de bank enkele duizenden klanten. “Dit is ongeveer 5% van het totaal aantal aflossingen die gedaan zijn in de periode van 14 juli 2016 tot heden. Bij 95% van de aflossingen zijn, op basis van de contractuele afspraken, geen aflossings- of afkoopkosten in rekening gebracht.” Is de uitkomst van de herberekening lager, dan ontvangt de klant het verschil terug. Is de uitkomst hoger, dan hoeft de klant niets bij te betalen.

Reageer op dit artikel