nieuws

Hypotheekadvies 4% duurder dan vorig jaar

Financiële planning 1808

Hypotheekadvies is in een jaar tijd een kleine 100 euro duurder geworden. Vorig jaar betaalden consumenten nog gemiddeld €2.145, inmiddels ligt dat bedrag op €2.237, een stijging van zo’n 4% Dat blijkt uit het SEH Lenteonderzoek onder 425 Erkend Hypotheekadviseurs.

Hypotheekadvies 4% duurder dan vorig jaar

Starters betalen gemiddeld €1.995 voor een hypotheekadvies, 3% meer dan vorig jaar. Zij zijn daarmee als groep het goedkoopst uit. Advies over complexe hypotheekdossiers van bijvoorbeeld ondernemers kost gemiddeld €2.668. Deze categorie hypotheeknemers zag de prijs in twaalf maanden tijd met 10% toenemen.

Negatieve invloed provisieverbod op toegankelijkheid

De helft van de Erkend adviseurs vindt dat het provisieverbod de toegankelijkheid van financieel advies voor consumenten negatief heeft beïnvloed. Klanten, met name de lagere inkomens, hebben moeite om de adviesprijs in een keer te betalen. Er heerst overigens wel verdeeldheid: een derde van de adviseurs ziet geen verandering door het provisieverbod, en een op de acht denkt zelfs dat de toegankelijkheid is toegenomen.

Veel adviseurs zien dat de prijzen van hypotheekproducten, na het wegvallen van de provisies, niet substantieel naar beneden zijn gegaan. Volgens 42% zijn de productprijzen na het afschaffen van provisie niet verlaagd tot zelfs verhoogd. Bijna de helft heeft een lichte daling gezien en maar 10% een substantiële prijsverlaging.

Uitbreiding provisieverbod

Het ministerie van Financiën evalueert dit jaar de werking van het provisieverbod. De meeste Erkend adviseurs vinden dat deze maatregel niet zou moeten worden uitgebreid naar andere financiële producten. Een op de drie vindt verruiming van het provisieverbod naar consumptief krediet wel wenselijk. Uitbreiding naar schadeverzekeringen of kleinzakelijke klanten kan op minder instemming rekenen: 18% respectievelijk 11%.

Reageer op dit artikel