nieuws

Vrijval oude jaren zorgt voor herstel bij WGA-ERD

Financiële planning 1789

De marktsituatie voor verzekeringen voor WGA eigenrisicodragerschap (ERD) laat een neutraal winstbeeld zien over boekjaar 2015 en in de prognose voor 2016. Dit concludeert DNB naar aanleiding van het jaarlijkse onderzoek over WGA- ERD Het resultaat wordt gunstig beïnvloed door eenmalige effecten van vrijval op oude schadejaren.

Vrijval oude jaren zorgt voor herstel bij WGA-ERD

 

Het product voor WGA-ERD heeft in de jaren 2011-2014 tot grote verliezen geleid voor verzekeraars. Deze werden veroorzaakt door de toen benodigde extra reserveringen in de schadereserves. In 2015 werd hierop teruggepakt door een licht verlieslatend boekjaar en voor 2016 wordt een resultaatsneutraal jaar verwacht.

Minder slecht resultaat dan prognose

Terwijl in 2014 het uiteindelijke resultaat slechter was dan de prognose, ziet DNB over boekjaar 2015 dat het uiteindelijke resultaat minder verlieslatend is dan de prognose halverwege het jaar. In de meest recente uitvraag valt op dat voor oude schadejaren nu een minder slecht resultaat wordt gerapporteerd. Dit betekent dat het resultaat in 2015 (en 2016) gunstig wordt beïnvloed door een herijking van de schadelast voor de oude schadejaren.

Overprudente reservering

Wel geeft DNB hierbij aan dat de vrijval het gunstige beeld van de laatste twee jaar vertekent en dat niet zomaar te concluderen valt dat de inschatting van het verzekeringsrisico nu adequaat is. De toezichthouder: “Hierbij moet worden opgemerkt dat het beeld per verzekeraar verschilt; hier gaat het om het overkoepelende beeld. In nieuw onderzoek bekijkt DNB of de premie voor nieuwe schades kostendekkend is en in hoeverre er nog sprake is van overprudente reservering op oude schadejaren.”

Inschatting risico WGA-flex lastig

Het verzekeringsproduct voor WGA-ERD dekt vanaf 1 januari 2017 ook flexwerkers. WGA-ERD-verzekeraars zien kansen voor omzetgroei in deze productuitbreiding. Wel is er minder zicht op de groep verzekerden (flexwerkers) dan bij WGA-vast. Dit maakt een goede inschatting van het risico volgens DNB lastig.

Reageer op dit artikel