nieuws

Vertraging bij omzetting hypotheek kost adviseur geld

Financiële planning 2063

Dat de omzetting van een hypotheek niet de toegezegde drie maanden in beslag nam, maar liefst acht maanden, gaat de vestiging van Hypotheek Visie uit Sittard geld kosten. Klachteninstituut Kifid veroordeelt Hypotheek Visie tot het betalen van € 3.000 van de schade die de klanten hebben opgelopen door de hogere rente die ze uiteindelijk moesten betalen. Volgens Kifid had de adviseur de onzekere factoren in het advies- en bemiddelingstraject beter moeten schetsen.

Vertraging bij omzetting hypotheek kost adviseur geld

Het draait in deze zaak om een inmiddels gescheiden paar dat in maart 2015 bij Hypotheek Visie informeert naar de omzetting van hun hypotheek. Het stel ligt dan al bijna een half jaar in scheiding, maar desondanks hoeft de echtelijke woning niet te worden verkocht. De ex-partners zullen na de scheiding beiden van de woning gebruik blijven maken. Eind april vindt het daadwerkelijke adviesgesprek plaats; ruim drie weken later komt de geldverstrekker met een offerte voor een aflossingsvrije financiering van € 52.059. De rest van de hypotheek dient te worden afgelost door het afkopen van vier beleggingsverzekeringen die aan de oude hypotheek gekoppeld waren.

Aan de nieuwe financiering is een uiterste passeerdatum van 21 augustus gehangen. Het lukt de adviseur echter niet om de financiering voor die tijd rond te krijgen, waardoor het gewezen echtpaar is aangewezen op een nieuwe offerte van een andere geldverstrekker. Hierbij pakken de maandlasten met € 138,67 ruim twee tientjes hoger uit dan in de oorspronkelijke offerte. De klagers claimen in totaal € 15.000 bij Hypotheek Visie onder meer voor de hogere maandlasten, uitgesmeerd over de looptijd van 20 jaar. De ex-partners claimen ook de teveel betaalde rente over de € 11.740,70 die ze onverwacht uitbetaald krijgen van de notaris, op basis van de nota van afrekening, bij het passeren van de hypotheekakte.

Uiterste passeerdatum niet gehaald

De adviseur stelt in zijn verweer dat de eerste geldverstrekker pas op 18 juni 2015 liet weten de oorspronkelijke hypotheek alleen met de daaraan verpande beleggingsverzekeringen wilde verlagen als de woning zou worden verkocht zodat de bestaande lening kon worden omgezet naar een annuïtaire lening. De uiterste passeerdatum kon volgens de adviseur daarom niet gehaald worden. De tweede offertje kwam volgens de adviseur ook maar ternauwernood begin 2016 rond omdat er onverwacht nog een oude hypotheek op de woning bleek te rusten.

De geschillencommissie lijkt in haar uitspraak echter het adagium ‘regeren is vooruitzien’ aan te hangen. “De Commissie stelt – conform hetgeen ter zitting is besproken – vast dat de Adviseur Consument de onzekere factoren bij de omzetting (beter) had moeten schetsen en zo diens verwachtingen over de duur van de omzetting had kunnen sturen. Zo had de Adviseur op basis van de door Consument overgelegde stukken kunnen zien dat aan de bestaande geldlening vier beleggingsverzekeringen waren gekoppeld. Hij had Consument erop moeten wijzen dat zowel de verzekeraar als de bestaande geldverstrekker met het afkopen van die verzekeringen moesten instemmen en de bestaande geldverstrekker daar ook bepaalde voorwaarden aan kon stellen (zoals in het onderhavige geval ook is gebeurd). Door Consument beter te informeren had de Adviseur Consument een meer realistisch beeld van het tijdsverloop van de omzetting en de daarbij mogelijke vertragingen kunnen geven.”

Eventueel eerder huwelijk

Kifid vindt dat de adviseur niet geheel heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht. Door Consument en de ex-partner uitgebreid te vragen naar hun huidige woonsituatie, de lopende echtscheiding en een eventueel eerder huwelijk en dit mee te nemen in de hypotheekaanvraag, had de Adviseur kunnen voorkomen dat de geldverstrekker op die punten nadere informatie moest opvragen. Ook is achteraf gebleken dat de hypotheeksom niet juist is vastgesteld. Consument heeft immers onbedoeld een bedrag van € 11.740,70 van de notaris ontvangen. Hoewel dit bedrag (zo heeft Consument ter zitting toegelicht) inmiddels is terugbetaald en de door Consument geleden schade daardoor beperkt is, had het op de weg van de Adviseur gelegen om zich in dit verband een oordeel te vormen over welk bedrag Consument aan hypotheek nodig had.”

Commissie matigt schadebedrag

Toch stelt de geschillencommissie ook vast dat niet alle vertraging aan de adviseur is te wijten. Zo had de adviseur de oude hypotheekschuld die eind 2015 opdook, niet kunnen weten. De geschillencommissie matigt de schade die Hypotheek Visie moet vergoeden tot een bedrag van € 3.000. Zelf had Hypotheek Visie voor de omzetting € 2.000 bij de klagers in rekening gebracht.

Reageer op dit artikel