nieuws

Steeds meer mensen onder financieel bewind

Financiële planning 1287

Het aantal meerderjarigen dat niet zelf de eigen financiën kan beheren, neemt elk jaar toe. Eind 2016 stonden 326.100 meerderjarigen onder een vorm van bewind. Dit blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak.

Steeds meer mensen onder financieel bewind

Als iemand niet meer over zijn financiële zaken kan beslissen, kan de kantonrechter een beschermingsmaatregel nemen: curatele, bewind of mentorschap. Dit doet de rechter bijvoorbeeld als iemand hoge schulden of psychische problemen heeft, of bij dementie. De vergrijzing speelt bij het jaar in jaar uit toenemende aantal mensen dat onder bewind staat, een grote rol.

Mensen onder bewind

Als de kantonrechter een beschermingsmaatregel neemt, wijst hij een bewindvoerder aan. Dit kan een familielid zijn, maar ook een professional, zoals een stichting of een bewindvoerdersbureau. De rechter controleert elk jaar aan de hand van de zogenoemde rekening & verantwoording of de bewindvoerder zijn werk goed en eerlijk doet.

Reageer op dit artikel