nieuws

MoneyView: ‘Trek en-blocbepaling bij AOV gelijk’

Financiële planning 1533

De aanpassing van de en-blocbepaling voor verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid zou niet alleen moeten gelden voor nieuwe klanten met een AOV-polis maar ook voor bestaande. Dit stelt MoneyView in jaarlijkse special item over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

MoneyView: ‘Trek en-blocbepaling bij AOV gelijk’

MoneyView wijst op de media-aandacht die verzekeraars de afgelopen jaren hebben getrokken door plotselinge en forse premieverhogingen voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. “Deze berichtgeving heeft de nodige uitwerking gehad op het gevoel van zekerheid en het vertrouwen van de klant”, aldus het ratinginstituut.

Beter informatie over tussentijdse premieaanpassingen

Het Verbond van Verzekeraars heeft haar leden om deze reden opgedragen de polisvoorwaarden omtrent en-blocbepalingen aan te passen. Centraal daarin staat dat kandidaat-verzekerden vóór het afsluiten van de verzekering beter zijn geïnformeerd over de mogelijkheid dat de voorwaarden en premies tussentijds door de verzekeraar kunnen worden aangepast. Daarnaast is het uitgangspunt dat prijsverhogingen meer geleidelijk worden doorgevoerd, zodat abrupte premieschokken kunnen worden voorkomen.

Ook voor bestaande polissen verplicht stellen

Het Verbond van Verzekeraars stelt dat deze regeling minimaal dient te gelden voor nieuwe contracten. “Het is echter de vraag hoe media en vooral bestaande klanten zullen reageren als zij wél met een en-bloc aanpassing worden geconfronteerd, terwijl deze aanpassing voor nieuwe klanten niet of anders wordt doorgevoerd. Zeker omdat de keuzes van vandaag pas over enkele jaren hun effect hebben”, aldus MoneyView.

Vanuit deze invalshoek zou het volgens MoneyView dan ook te prefereren zijn om een nulmeting toe te passen en de nieuwe en-blocbepalingen ook voor bestaande polissen verplicht te stellen.

MoneyView ProductRating

In het Special Item maakt MoneyView ook de balans op van AOV´s voor voorwaarden en prijs middels de MoneyView ProductRating. De vijf sterren voor prijs zijn, net als vorig jaar, voor Delta Lloyd (AOV voor zelfstandig ondernemers (schadevariant)) en Univé (RisicoVerminderaar ongeval en ziekte). De vijf sterren voor voorwaarden gaan naar Achmea (Arbeidsongeschiktheidsverzekering) en twee producten van De Amersfoortse (zowel Flexibele AOV als Volledige AOV). Het product van Achmea wordt gedistribueerd via drie verschillende kanalen, te weten Avéro Achmea (Inkomen Continu Compleet), Centraal Beheer (AOV Compleet) en Interpolis (InkomensZekerPlan).

Reageer op dit artikel