nieuws

Kifid: Meeneemregeling onduidelijk, WestlandUtrecht Bank moet oversluitkosten vergoeden

Financiële planning 1437

Een huizenkoper die zijn beleggingshypotheek van WestlandUtrecht Bank oversloot naar een andere geldverstrekker, krijgt geen vergoeding van de boeterente, maar de bank moet van het Kifid wel de oversluitkosten à €2875 betalen. WestlandUtrecht Bank is volgens de klachtencommissie tekortgeschoten door de klant een beroep op de meeneemregeling te ontzeggen.

Kifid: Meeneemregeling onduidelijk, WestlandUtrecht Bank moet oversluitkosten vergoeden

Dat stelt Kifid in een zaak van een klant van WestlandUtrecht Bank tegen zijn hypotheekverstrekker. De huizenkoper sloot in 2007 bij de bank een beleggingshypotheek af ter waarde van €370.000. Hij maakte bovendien gebruik van de loyaliteitskorting en offerterentekorting van 0,3%. In de voorwaarden hierover staat dat bij het vervroegd aflossen van de hypotheek bij vrijwillige verkoop van het onderpand een boete verschuldigd is als de marktrente lager is dan de leningsrente. Die boete wordt terugbetaald als de klant binnen een halfjaar een nieuwe WestlandUtrecht Hypotheek “onder dezelfde condities” laat passeren, de zogenaamde meeneemregeling.

‘Loyaliteitskorting niet productgerelateerd’

Op het moment dat de eiser in deze zaak zijn huis verkoopt, in 2015, biedt WestlandUtrecht Bank echter geen beleggingshypotheken meer aan. De klant besluit een hypotheek aan te gaan bij een andere geldverstrekker. WestlandUtrecht Bank stuurt hem een rekening van €11.100 boeterente, omdat hij vervroegd aflost en bij hen geen nieuwe hypotheek afsluit.

De bank wil die boete enkel intrekken, “uit coulance”, als de consument kan aantonen dat hij elders een beleggingsrekening heeft afgesloten. “Indien [Consument] geen beleggingshypotheek bij een andere geldverstrekker heeft gesloten of gaat sluiten, gaan wij er vanuit dat [Consument] deze behoefte niet heeft. Vanuit die perceptie benadrukken wij dat de loyaliteitskorting niet product gerelateerd is, maar gebaseerd is op een korting op de rente. De rente inclusief loyaliteitskorting had in dit geval wel meegenomen kunnen worden, indien bij [de Bank] een nieuwe hypotheek is of wordt gesloten”, schrijft WestlandUtrecht Bank in het verweer.

Meeneemregeling onduidelijk in voorwaarden

Dat de meeneemregeling ook gold voor het oversluiten naar een andere hypotheekvorm was volgens het Kifid niet duidelijk. “De Commissie oordeelt dat een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en redelijk oplettende gewone consument voortzetting van een hypothecaire geldlening onder ‘dezelfde condities’ zo mag verstaan, dat de hypotheekvorm daaronder wordt begrepen. Voor zover de Bank deze definitie zo wenste uit te leggen dat daaronder alleen de hoofdsom en het rentetarief worden begrepen, had het op haar weg gelegen dit duidelijk en begrijpelijk in de gehanteerde Algemene Voorwaarden neer te leggen.”

Tekortgeschoten

Kifid stelt daarom vast dat WestlandUtrecht Bank tekort is geschoten richting de hypotheekklant. “Doordat Consument de geldlening niet onder de Meeneemregeling kon voortzetten, heeft hij deze overgesloten naar een andere geldverstrekker. Voor het oversluiten heeft Consument € 2.875,- kosten gemaakt.” Die oversluitkosten moet de bank vergoeden.

De klant eiste ook een vergoeding van de in rekening gebrachte boeterente à €11.100, maar daar gaat het Kifid niet in mee. “In juridische zin vormt deze rente immers geen schade. Consument verdient de in rekening gebrachte boete terug gedurende de looptijd van de lening die hij elders tegen een lager rentetarief heeft afgesloten.”

Reageer op dit artikel