nieuws

‘Hypotheekrenteaftrek verder onder druk’

Financiële planning 3134

De meeste politieke partijen willen de hypotheekrenteaftrek verder beperken, blijkt uit de doorrekening door het CPB van elf verkiezingsprogramma’s. Alleen de VVD wil de aftrek ongemoeid laten, meldt het FD.

‘Hypotheekrenteaftrek verder onder druk’

De afgelopen jaren is de renteaftrek voor nieuwe hypotheken al beperkt tot annuïtaire of lineaire leningen en de maximale aftrek wordt jaarlijks teruggebracht. Alle partijen behalve de VVD willen die lijn voortzetten. Het CDA wil de aftrek beperken tot het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting, D66 wil de afbouw van de maximale aftrek versnellen van 0,5 procentpunt naar 2 procentpunt per jaar tot een uiteindelijk aftrekpercentage van 30%. Ter compensatie wordt het tarief van het eigenwoningforfait verlaagd.

Aftoppen

De PvdA, ChristenUnie en Denk kijken meer naar de hoogte van de schuld: zij willen de renteaftrek in tien jaar tijd aftoppen op een eigenwoningschuld van maximaal € 500.000. De SP wil terug naar € 350.000 en een afbouw van het aftrekpercentage met een procentpunt per jaar. Daarnaast wil de SP de wet Hillen afschaffen: die voorziet in een aftrek vanwege een lage of afgeloste eigenwoningschuld.

Aftrek helemaal van de baan

GroenLinks gaat het verst: de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait verdwijnen helemaal. Daarvoor trekt de partij 24 jaar uit.
Bij VNL gaat hypotheekrenteaftrek ook overboord, maar blijft het eigenwoningforfait bestaan.
De Vrijzinnige Partij stelt de hypotheekrenteaftrek afhankelijk van de woon-werkafstand. Wie werkt buiten een straal van tien kilometer van de woning, mag de rente niet meer aftrekken. Dat ontmoedigt forensverkeer, maar volgens het CPB is de uitvoering van deze maatregel complex.

Reageer op dit artikel