nieuws

Dexia verliest opnieuw bij Hoge Raad

Financiële planning 1539

De Hoge Raad heeft in de aandelenlease-affaire Dexia opnieuw in het ongelijk gesteld. Volgens de uitspraak van 3 februari 2017 moet winst uit een eerder contract op een andere wijze verrekend worden dan Dexia tot nu toe deed. Het gevolg is dat gedupeerden recht hebben op een hogere vergoeding die kan oplopen tot duizenden euro’s per contract.

Dexia verliest opnieuw bij Hoge Raad

Dit is de vierde zaak in relatief korte tijd die de Hoge Raad in het nadeel van Dexia beslist. Eerder werd bepaald dat Dexia gedupeerden voor 100% schadeloos moet stellen als het contract door een tussenpersoon was geadviseerd. De Hoge Raad bepaalde daarnaast dat een veel grotere groep gedupeerden met succes een beroep kan doen op het ontbreken van de vereiste handtekening van de echtgenoot en langs die weg aanspraak kan maken op volledige schadevergoeding. Verder moet Dexia ook nog van de Hoge Raad meer wettelijke rente vergoeden, wat gelet op de verstreken tijd kan leiden tot een verdubbeling van het schadebedrag.

“Dit is opnieuw een prachtige overwinning”, zegt Simon Zuurbier van Leaseproces. “We schatten dat ongeveer 2.500 van onze cliënten met contracten bij Dexia hierdoor een hogere schadevergoeding krijgt.”

Verrekening eerdere winst met restschuld

Aandelenleasecontracten die tot halverwege de jaren negentig zijn afgesloten, eindigden vaak nog met een winst. Contracten die daarna zijn afgesloten, eindigden steevast met grote verliezen. Omdat volgens vaste rechtspraak Dexia in ieder geval tweederde van de restschuld dient te vergoeden, maakt het veel uit of een winst uit een eerder contract met de restschuld wordt verrekend of niet. Dexia deed dit tot nu toe wel, maar de Hoge Raad heeft nu beslist dat de winst eerst met de betaalde inleg verrekend moet worden. Het gevolg hiervan is dat gedupeerden die eerder met een verrekening van winst te maken hadden alsnog aanspraak kunnen maken op een hogere schadevergoeding. Het bijzondere aan de uitspraak is dat de Hoge Raad terugkomt op zijn eigen uitspraak uit 2011 en alsnog in het voordeel van gedupeerden heeft beslist.

Uitspraak raakt ook andere aanbieders

De uitspraak geldt ook voor andere aanbieders van aandelenleasecontracten zoals Aegon. Het verrekenen van winst komt daar minder vaak voor, omdat de meeste van deze contracten pas vanaf eind jaren negentig werden verkocht en voornamelijk verlieslatend waren.

Reageer op dit artikel