nieuws

Beroep tegen onderhandse executie strandt vrijwel altijd

Financiële planning 1857

Het beroep dat een hypotheekklant van ABN Amro had aangespannen tegen de onderhandse executoriale verkoop van zijn woning is afgewezen. Weliswaar zijn uitzonderingen mogelijk, maar beroepsprocedures bij veilingprocedures houden veelal geen stand. In deze zaak was er volgens gerechtshof Den Haag geen sprake van een uitzondering waarna het beroep niet ontvankelijk werd verklaard.

Beroep tegen onderhandse executie strandt vrijwel altijd

Het draait in de zaak om de onderhandse executieverkoop van een woning waarvoor ABN Amro op 22 december 2015 toestemming vraagt bij de voorzieningenrechter in Rotterdam. De eigenaar van de woning verliest het kort geding waarna hij zelfs de rechter wraakt. Deze zou hem onvoldoende ruimte hebben gegeven een toelichting te geven op zijn bezwaren tegen de onderhandse verkoop. Zo zou de bank de woning te laag hebben getaxeerd. De taxatie die de eigenaar zelf liet uitvoeren pakte echter ook “onacceptabel laag” uit, volgens de eigenaar omdat taxateurs er “maffia-achtige praktijken” op na houden en banken taxateurs “min of meer dicteren wat er in een taxatierapport moet staan”. Ook zou de bank ten onrechte de suggestie hebben gewekt dat bezichtiging van de woning niet mogelijk zou zijn. De rechtbank Rotterdam gaat echter niet mee in het wrakingsverzoek en handhaaft de verleende voorziening.

Uitzonderingsgronden appelverbod

In de hoger beroepsprocedure, eerder deze maand, handhaaft ook het gerechtshof Den Haag de uitspraak van de rechtbank. Volgens het hof kan de voormalige eigenaar niet succesvol een beroep doen op de uitzonderingsgronden die gelden voor het appelverbod dat geldt voor goedkeuring van onderhandse verkoop op grond van artikel 3:268 lid 2 BW. Dit verbod is ingesteld om (onderhandse) executieverkoop snel te laten verlopen.

Bescherming tegen verkoop tegen te lage prijs

“Als zonder meer hoger beroep kan worden ingesteld, zou de procedure kunnen worden vertraagd, met alle kosten van dien”, vertelt Irene Visser, senior jurist bij Netwerk Notarissen. “Dat wordt door het hof niet toegestaan.” Je kan er ook anders naar kijken en zeggen dat de geëxecuteerde zoveel mogelijk beschermd moet worden tegen een verkoop tegen een te lage prijs. Dat is echter iets wat de voorzieningenrechter al beoordeelt en alleen als er echt iets aan die beschikking mankeert, kan de geëxecuteerde hoger beroep aantekenen”, aldus Visser.

Reageer op dit artikel