nieuws

Asscher: ‘Zelfstandigen met AOV voldoende beschermd’

Financiële planning 1910

Minister Asscher (Sociale Zaken) vindt dat zelfstandigen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering voldoende beschermd worden tegen willekeur van verzekeraars in het uitkeringsproces. De minister antwoordt dit op Kamervragen naar aanleiding van het televisieprogramma Radar. Asscher stelt dat hem geen klachten bekend zijn dat verzekeraars structureel tekort schieten.

Asscher: ‘Zelfstandigen met AOV voldoende beschermd’

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraars kregen er onlangs flink van langs in Radar. Zeker in de helft van de gevallen zouden verzekeraars ten onrechte niet overgaan tot uitkering van claims bij arbeidsongeschiktheid. Reden voor Kamerlid Van Weyenberg om vragen te stellen aan minister Asscher.
Die antwoordt in zijn Kamerbrief dat private verzekeraars zelf de polisvoorwaarden bepalen voor de AOV die zij aanbieden. Op grond daarvan hebben de verzekeraars volgens de minister de het recht om te bepalen of de claim, conform de polisvoorwaarden, onder de dekking valt.

Klacht indienen

Asscher: “Wanneer een verzekerde een klacht heeft over de uitvoering van de AOV of een geschil heeft met zijn verzekeraar, dan kan hij een klacht indienen; ook kan hij een second opinion vragen. De verzekerde kan een klacht indienen bij zijn verzekeraar respectievelijk bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt afgewikkeld, dan kan de rechter daarover oordelen.”
De minister wijst op de acties die verzekeraars vorig jaar hebben ondernomen om de uitvoering te verbeteren. Zo werd de gezondheidsverklaring verduidelijkt en het recht op het vragen van een second opinion geregeld. Ook heeft de geschillencommissie van het Kifid medici toegevoegd als lid van de commissie, om klachten over de medische beoordeling goed af te kunnen handelen.

Recht op premierestitutie

Daarnaast wordt het recht op premierestitutie, ook als er sprake is van (onbewuste) schending van de mededelingsplicht nader tegen het licht gehouden. Komend voorjaar moet dit leiden tot een consultatienota voor een wetswijziging van artikel 7:938 BW.
Asscher: “Het is natuurlijk zuur voor de betrokkenen als zij geen uitkering toegekend krijgen. Bovendien is het ook belastend voor deze mensen – die ziek zijn – om procedures te voeren. Dit laat onverlet dat de rechten van de betrokkenen – middels bovengeschetste rechtsbescherming – adequaat zijn gewaarborgd.”

Onderzoek van de AFM uit 2011

De minister voelt zich daarbij gesterkt door een onderzoek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in 2011 uitvoerde naar het uitkeringsgedrag van verzekeraars en dan specifiek op het gebied van de AOV. “Uit dit onderzoek bleek juist dat verzekeraars veel waarde hechten aan een zorgvuldige afhandeling van claims. De AFM had geen aanwijzingen dat verzekeraars structureel onzorgvuldig handelen bij de vaststelling en uitkering van AOV-claims. Nadien heeft mij geen informatie bereikt – bijvoorbeeld op basis van gegevens van het Kifid – waaruit zou blijken dat verzekeraars structureel te kort schieten bij de claimbeoordeling van de AOV.”

Reageer op dit artikel