nieuws

Sponsored: Zelfstandige heeft steeds meer kansen op hypotheekmarkt

Financiële planning 1923

Voor zzp’ers was het jarenlang heel moeilijk om aan een hypotheek te komen. Inmiddels hebben veel geldgevers hun acceptatiebeleid versoepeld en sinds 1 december kunnen zelfstandigen na een jaar al een hypotheek met NHG aanvragen. Wij zetten de voorwaarden op een rij: welke mogelijkheden heeft een zzp’er die een huis wil kopen?

Sponsored: Zelfstandige heeft steeds meer kansen op hypotheekmarkt

Nederland telt inmiddels meer dan een miljoen zelfstandigen zonder personeel. Geldverstrekkers spelen steeds meer in op deze groeiende doelgroep. Inmiddels zijn er veel partijen die ook (startende) zelfstandigen een hypotheek bieden. Maar niet iedereen gaat daar even soepel mee om.

NHG en zzp
Sinds 1 december 2016 is voor zzp’ers na 1 jaar al een hypotheek met NHG mogelijk bij SNS, BLG, Delta Lloyd, Aegon en RegioBank. Woonfonds sluit zich daar per 1 januari bij aan. Het toetsinkomen wordt vastgesteld door twee gespecialiseerde adviesbureaus. Wie drie jaar of langer zzp’er is, kon al een NHG-hypotheek aanvragen waarbij het inkomen van de laatste drie jaren wordt gemiddeld voor de bepaling van het toetsinkomen. Maar hoe zit het met hypotheken die buiten de NHG-normen vallen?

Na drie jaar ruim aanbod
In de meeste gevallen kan een zzp’er na drie jaar zonder NHG terecht voor een hypotheek, waarbij het gemiddelde van de laatste drie jaarinkomens volledig meetelt voor het bepalen van de maximale lening. Daarvoor moeten dan wel drie jaarrekeningen worden getoond waaruit blijkt wat het saldo fiscale winst over het betreffende boekjaar was. Was de winst in het laatste jaar hoger dan gemiddeld, dan telt toch het gemiddelde. Was die winst lager, dan gaat de aanbieder vaak uit van dat lagere bedrag. Bij Woonfonds kan een grotere groep zelfstandigen, dus niet alleen zzp’ers, terecht voor een hypotheek.

Minder dan drie jaar actief
Wie minder dan drie jaar zelfstandig is, kan ook nog terecht bij een aantal geldverstrekkers. Wel moet dan veelal door een accountant een inkomensprognose worden gemaakt, die meetelt in de berekening van het maximaal te lenen bedrag. Vaak telt minder dan 100% van het vastgestelde gemiddelde mee voor de maximale lening.

Met een jaar zelfstandigheid achter de rug worden de kansen op een hypotheek aanmerkelijk kleiner. Een aantal geldverstrekkers vindt dat nog te kort om een lening te verstrekken. Wie wel een hypotheek aanbiedt, beoordeelt de zelfstandige vaak op individuele basis. ASR en Woonfonds bieden de meeste leenruimte: daar telt het gemiddelde van het jaarinkomen plus een prognose voor 80% mee voor de berekening en kan tot 101% van de woningwaarde worden geleend.

Groei wordt niet beloond
Er zijn dus mogelijkheden voor startende zelfstandigen. Het nadeel van de veelgebruikte rekenmethodes is wel dat je als zzp’er met een groeiende eenmanszaak minder kunt lenen dan je huidige inkomen omdat de omzet zich in de eerste jaren nog ontwikkelt. Een onderzoek van ZZP Barometer wijst uit dat een zzp’er in het eerste jaar gemiddeld zo’n € 22.000 aan winst overhoudt, in het tweede jaar € 35.000 en in het derde jaar € 40.000. Dat levert bij de meeste geldgevers een toetsinkomen op van ruim € 32.000. Daarmee profiteert de ondernemer dus niet van zijn groeiende inkomen.

1-2-3-methode
Een uitzondering vormt Woonfonds, dat de zogeheten 1-2-3-methode hanteert: een zelfstandige kan daar het toetsinkomen laten vaststellen op basis van de laatste drie jaarresultaten, waarbij het laatste jaar driemaal meetelt, en het jaar ervoor tweemaal. Dat gemiddelde mag voor 100% worden ingezet bij de berekening van de maximale LTI-verhouding. Bovendien mag 101% van de woningwaarde worden geleend. In het genoemde voorbeeld vergroot dat het toetsinkomen tot € 35.333.

Starters
Wie nog maar net voor zichzelf is begonnen, heeft bij Woonfonds ook een voordeel: het inkomen uit de voorgaande dienstbetrekking mag worden meegenomen in de berekening, mits de zelfstandige in dezelfde branche actief is gebleven. Die regeling bieden ING en ASR ook. Daarmee wordt de hypotheek steeds minder een obstakel voor werknemers die overwegen voor zichzelf te beginnen.

Kijk hier voor een overzicht van de verstrekkingsnormen voor zzp’ers.

Deze tekst valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.

Reageer op dit artikel