nieuws

Minister: ‘Geen langere doorlooptijd door Europese hypothekenrichtlijn’

Financiële planning 884

De nieuwe Europese hypothekenrichtlijn (Mortgage Credit Directive, MCD) heeft niet geleid tot een langere doorlooptijd van hypotheekaanvragen. Dat schrijft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem in een Kamerbrief als reactie op een motie van Kamerlid Aukje de Vries. Tussen oktober 2015 en december 2016 is de gemiddelde doorlooptijd gedaald van 54 naar 35 dagen.

Minister: ‘Geen langere doorlooptijd door Europese hypothekenrichtlijn’

Volgens minister Dijsselbloem is de invloed van de inwerkingtreding van de MCD, in de zomer van 2016, beperkt. Hij baseert zich daarbij op gesprekken met Vereniging Eigen Huis, het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), IG&H consulting, het Hypotheken Data Netwerk (HDN) en de brancheorganisatie voor onafhankelijke hypotheekadviseurs (OvFD). In een Kamerbrief schrijft Dijsselbloem dat kredietverstrekkers weliswaar hun werkwijze hebben moeten aanpassen omdat in de nieuwe richtlijn de mogelijkheid tot het uitbrengen van een voorlopige offerte is vervallen, maar dat dit “weinig invloed” heeft op de doorlooptijd.

De minister reageert daarmee op een motie van Tweede Kamerlid Aukje de Vries die vreesde voor langere doorlooptijden door de nieuwe Europese hypothekenrichtlijn. Deze Mortgage Credit Directive moet voor de hele EU een goed functionerende hypotheekmarkt tot stand brengen, waarbij consumenten in elke lidstaat op dezelfde manier worden beschermd.

Doorlooptijd mogelijk zelfs korter

De nieuwe MCD-richtlijn vereist dat consumenten in een eerder stadium alle benodigde documenten voor een hypotheekaanvraag indienen. Volgens Dijsselbloem kan dit zelfs betekenen dat een hypotheekaanvraag sneller wordt afgehandeld. “Omdat de kredietverstrekker sinds de inwerkingtreding van de MCD enkel een bindend aanbod kan doen, is het noodzakelijk om op dat moment alle benodigde documenten van de consument te hebben ontvangen. Dit vereiste uit de MCD resulteert mogelijk in een kortere doorlooptijd omdat de consument direct baat heeft bij het zo snel mogelijk aanleveren van de benodigde documenten. Zonder compleet dossier krijgt hij immers geen definitief uitsluitsel van de kredietverstrekker of de hypotheek verstrekt gaat worden en onder welke voorwaarden”, schrijft hij de Kamer.

46 % aanvragen binnen vier weken afgerond

Los van de invloed van de MCD op de doorlooptijd van hypotheekaanvragen, zet minister Dijsselbloem in zijn Kamerbrief enkele cijfers over deze doorlooptijden op een rij. Uit een analyse van Hypotheken Data Netwerk blijkt volgens de bewindsman dat de gemiddelde doorlooptijd tussen oktober 2015 en december 2016 is gedaald van 54 naar 35 dagen. Bovendien is gemiddeld 46% van de aanvragen binnen vier weken afgehandeld. Ongeveer 28% van de aanvragen heeft een doorlooptijd die langer is dan 16 weken.

Zzp’ers en ondernemers moeten langer wachten

De doorlooptijden voor hypotheekaanvragen van zzp’ers en ondernemers is langer dan die van consumenten met een vast inkomen, zeggen de cijfers van HDN. Van de hypotheken verstrekt aan zzp’ers wordt ongeveer 36% binnen vier weken afgerond, voor ondernemers (met personeel) is dit 31%. Voor consumenten met een vast inkomen wordt 49% van de hypotheekaanvragen binnen 4 weken verstrekt.

‘Geen nadere maatregelen’

Dijsselbloem schrijft de dalende doorlooptijden bij hypotheken toe aan inspanningen van de sector om het proces te versnellen. Zo noemt hij de proef waarbij het UWV gegevens over de werkgever verstrekt in plaats van dat een consument moet wachten op een werkgeversverklaring, en ook de introductie van de perspectiefverklaring waardoor niet baanzekerheid maar inkomenszekerheid toetscriterium is geworden voor de hypotheekverstrekker.

“De doorlooptijden bij hypotheken laten al geruime tijd een duidelijk dalende trend zien. De MCD heeft hier geen verandering in gebracht”, concludeert de minister in zijn Kamerbrief. “Indien doorlooptijden op een verantwoorde manier efficiënter kunnen worden ingericht is dat een welkome ontwikkeling. Uiteindelijk moet wel voorop blijven staan dat het acceptatieproces zorgvuldig wordt doorlopen. De huidige stand van zaken geeft momenteel geen aanleiding om nadere maatregelen te overwegen.”

Reageer op dit artikel