nieuws

Koopwoning: Erfenis met een prijskaartje

Financiële planning 2037

Nabestaanden die in 2014 een koopwoning erfden waren een stuk slechter af dan nabestaanden drie jaar eerder. Dit blijkt uit voorlopige cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nu bekend heeft gemaakt. Niet alleen waren de woningen een stuk minder waard, op het leeuwendeel van de woningen rustte ook nog een hypotheekschuld.

Koopwoning: Erfenis met een prijskaartje

In 2014 lieten ruim 138.000 overledenen bijna € 13,6 miljard aan positief vermogen na. In 2011 was dat nog € 15,1 miljard. Het nagelaten bedrag bestond in 2014 voor € 16,4 miljard uit bezittingen en € 2,8 miljard aan schulden.

Bij 60% nog hypotheekschuld op de woning

De nagelaten woning vormt de grootste post in de nalatenschappen. Het saldo van de nagelaten eigen woning kwam in 2014 uit op € 5,2 miljard. Van de 42.0000 overledenen die een woning nalieten (31%) had de woning een gemiddelde waarde van € 136.000. Bij 60% van deze erflaters rustte nog een hypotheekschuld op de woning. Meer dan 90% van de overledenen liet bank- en spaartegoeden na, een op de negen nalatenschappen bevatte effecten. Deze vertegenwoordigen een totale waarde van € 2 miljard.

Reageer op dit artikel