nieuws

DNB bepleit verdere beperking hypotheekrenteaftrek ondanks grotere buffer

Financiële planning 1659

De Nederlandse woningmarkt is de crisis duidelijk te boven, zo blijkt uit recente ramingen van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Ook constateert DNB dat de financiële risico’s voor de koopwoningmarkt zijn afgenomen. Desondanks is er een hernieuwd pleidooi van de toezichthouder voor een verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek.

DNB bepleit verdere beperking hypotheekrenteaftrek ondanks grotere buffer

Directielid Rob Swank van DNB stelt vandaag tegenover NRC Handelsblad dat de hypotheekrenteaftrek verder versoberd dient te worden, ook bestaande gevallen. Swank noemt de aftrek een “impliciete subsidie” en “Eigenlijk zouden we daar vanaf moeten.” Het pleidooi van DNB is niet nieuw. Eind 2014 liet DNB-president Klaas Knot ook al weten voor een verdere beperking te zijn.

Vanuit prudentieel perspectief lijkt daar echter weinig aanleiding voor te zijn, blijkens de eigen ramingen voor de Nederlandse economie die DNB vandaag publiceerde. Het in 2013 begonnen herstel van de Nederlandse woningmarkt blijft stevig aanhouden. Tot en met het vierde kwartaal van 2016 zijn de gemiddelde woningprijzen sinds het dieptepunt in 2013 met ruim 12% gestegen Het aantal verkopen, dat eveneens in 2013 op een dieptepunt lag, is sindsdien ook snel hersteld. Het maandelijkse aantal woningtransacties kwam recent weer boven het pre-crisis niveau.

Minder zware hypotheken

Ondanks de stijgende woningprijzen is de nieuwe woningbezitter gemiddeld minder zwaar hypothecair gefinancierd dan voorheen. Door strengere hypotheeknormen is de verhouding tussen nieuwe hypotheken en woningwaarde lager, waardoor een woningbezitter meer financiële buffers overhoudt. Dit geldt ook voor al langer bestaande hypotheken, omdat hierop in de afgelopen periode extra is afgelost. In macro-economisch opzicht zijn de risico’s eveneens afgenomen. De verhouding tussen de totale hypotheekschuld en het inkomen van huishoudens is afgenomen van 226% in 2010 naar 213% in 2016.

Groei hypotheekschuld

In de raming loopt dit wel weer op, naar 218% in 2018. De groei van de hypotheekschuld wordt vooral gedreven door de groei van het beschikbare inkomen, gegeven de momenteel zeer lage hypotheekrente.

Reageer op dit artikel