nieuws

Blok: ‘Nieuwe normen voor hypotheken zijn tijdig bekend’

Financiële planning 6693

Minister Blok (Wonen) is niet van plan om iets te veranderen aan de werkwijze rondom de bindende offerte in het hypotheektraject. De minister heeft dit aangegeven in antwoord op vragen van de Kamerleden Ronnes, Van der Linde, Albert de Vries en Dijkgraaf. De Kamerleden maken zich zorgen over de doorlooptijd in het offertetraject als een consument kort voor de ingang van nieuwe verstrekkingsnormen een hypotheek zou willen afsluiten.

Blok: ‘Nieuwe normen voor hypotheken zijn tijdig bekend’

Eind november 2016 luidde Harrie-Jan van Nunen, directeur van inkoopcombinatie De Financiële Makelaar, de noodklok over het nieuwe toetsmoment voor de dan geldende verstrekkingsnormen. Volgens van Nunen was de tijd die nog restte tot 2017, als de nieuwe verstrekkingsnormen in zouden gaan, voor veel aspirant huizenkopers te kort om nog een bindende offerte van hun bank te krijgen. Op grond van nieuwe Europese hypotheekregels (Mortgage Credit Directive) mogen banken alleen nog maar werken met bindende offertes, waar vroeger het moment van aanvragen gold als het toetsmoment om te bepalen of een consument aan de dan geldende verstrekkingsnormen voldeed.

Overgangstermijn van een maand
Volgens Van Nunen leidt de nieuwe werkwijze tot chaos en onzekerheid omdat consumenten geen invloed hebben op de doorloopsnelheid bij hun geldverstrekker. Wel heeft de AFM voor de overgang van 2016 naar 2017 ingestemd met een overgangstermijn van een maand. Consumenten die voor 1 januari 2017 hun hypotheek hebben aangevraagd hebben nog tot 1 februari om een bindende offerte binnen te hengelen op basis van de verstrekkingsnormen voor 2016.

Net als de brancheorganisaties Afdiz en de OvFD zijn de kritische Kamerleden een voorstander van een meer structurele oplossing, zonder overgangstermijn. Ook eind dit jaar heeft de hypotheekbranche immers weer te maken met de bindende offerte en de hypotheeknormen die in voor 2018 gelden.

Blok gaat daar niet in mee, zo stelt hij in zijn brief aan de Tweede Kamer. “Het klopt dat consumenten afhankelijk zijn van de doorloopsnelheid van het hypotheektraject bij de aanbieder, zeker wanneer er een moment nadert waarop leennormen worden gewijzigd, namelijk een jaarwisseling. De nieuwe leennormen zijn echter ruim voor de ingangsdatum bekend. Hypotheekverstrekkers en -adviseurs kunnen dus ruim voor de jaarwisseling de aanvrager hierover adviseren.”

Tijdig anticiperen op nieuwe normen
Blok vervolgt: “Het is in het belang van consumenten dat zij zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen of ze een hypotheek kunnen krijgen. Pas als een consument het bindende aanbod van de aanbieder ontvangt, heeft die consument zekerheid. (…)Daarbij merk ik op dat nu al bekend is dat de maximale loan-to-value (LTV) van hypotheken per 1 januari 2018 zal wijzigen. Hiermee kunnen hypotheekverstrekkers, -adviseurs en aanvragers tijdig rekening houden. Door tijdig te anticiperen op deze nieuwe normen wordt onzekerheid voor consumenten voorkomen. Ook de inkomensnormen kunnen daarna nog wijzigen, maar ook deze wijzigingen zijn ruim van tevoren bekend. Bovendien hoeft de wijziging van de inkomensnormen niet te leiden tot een beperking van de leencapaciteit.”

Reageer op dit artikel