nieuws

WOZ-beschikking volgend jaar 5% à 6% lager

Financiële planning

Dit jaar heeft 3% van de WOZ-beschikkingen geleid tot een bezwaar van de belanghebbende. Het aantal bezwaren is daarmee 0,1%-punt hoger dan vorig jaar. Na bezwaar en beroep blijft 99,8% van de totale oorspronkelijke WOZ-waarde in stand. De WOZ-waarden zullen naar verwachting komend jaar met gemiddeld 5 à 6% dalen.

WOZ-beschikking volgend jaar 5% à 6% lager

Op basis van de WOZ-waarde int de overheid jaarlijks ruim € 7 mld aan belastingen, waaronder OZB (gemeenten), watersysteemheffing (waterschappen), eigenwoningforfait en erfbelasting (rijk). Deze cijfers zijn afkomstig van de Waarderingskamer. Dit zelfstandig bestuursorgaan houdt toezicht op de werkzaamheden van gemeenten in het kader van de Wet WOZ. Uit onderzoek van de Waarderingskamer blijkt dat de gemiddelde kosten voor de WOZ-uitvoering in 2012 uitkomen op € 16,90 per WOZ-object. Dus circa € 16,90 per taxatie, inclusief het bijhouden van alle gegevens en het behandelen van bezwaar en beroep. De gemiddelde kosten per object zijn circa 10% lager dan in 2011. Alleen bij de werkzaamheden voor bezwaar en beroep is sprake van een stijging van de kosten.
In 2012 nam het aantal mensen dat van hun gemeente een nadere toelichting wilde hebben op de toegekende WOZ-waarde, verder toe. “Bij een dalende markt hebben veel mensen het beeld dat de WOZ-waarde te hoog is, omdat deze de marktwaarde van een jaar eerder weergeeft. De WOZ-waarden zullen komend jaar verder dalen, naar verwachting gemiddeld 5 à 6%”, aldus de Waarderingskamer.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.