nieuws

Monuta en Yarden richting fusie

Financiële planning

Uitvaartverzekeraars en -verzorgers Monuta en Yarden willen gaan fuseren. Na een positief verlopen verkenning hebben partijen hiertoe een intentieverklaring ondertekend. De komende maanden worden benut om de mogelijke samenwerking verder te onderzoeken en gezamenlijke businessplannen uit te werken.

Monuta en Yarden richting fusie

Met de fusie willen Monuta en Yarden vorm geven aan hun ambitie om een leidende rol te spelen op het gebied van uitvaartzorg en uitvaartverzekeringen. De verwachting is dat de samenwerking zal zorgen voor meer mogelijkheden om innovatieve diensten en producten te ontwikkelen. Daarnaast moet de toegangelijkheid  van de uitvaartzorg voor klanten worden vergroot door een betere geografische spreiding.
Een eventuele fusie geschiedt op basis van gelijkwaardigheid, zo benadrukken de fustiepartners. “Beide ondernemingen geloven in de combinatie uitvaartzorg en uitvaartverzekeringen en onderschrijven dezelfde kernwaarden waarbij klant en kwaliteit centraal staan. Belangrijke speerpunten zijn de groei in de online dienstverlening en expansie in Duitsland.”
Monuta telt als uitvaartverzorger en -verzekeraar ruim 100 vestigingen, meer dan een miljoen verzekerden en 900 werknemers. De uitvaartverzorger en -verzekeraar moest in 2011 bij een omzet van € 226 mln een verlies incasseren van € 11,7 mln, voornamelijk als gevolg van negatieve koersresultaten, afschrijving op vastgoed in de uitvaartgroep en een hogere pensioenpremie als gevolg van onderdekking. Het grootste deel van dit verlies (€ 7,9 mln) kwam op het conto van het verzekeringsbedrijf. Ook Yarden dook in 2011 bij een omzet van € 168 mln diep in de rode cijfers (-17,2 mln), waarbij de lage rentestand en tegenvallende beleggingsresultaten de boosdoeners waren.  Yarden telt bijna 1 miljoen leden en heeft 51 vestigingen. Er werken 1.000 mensen.

Reageer op dit artikel