nieuws

SNS Reaal hanteert een zwarte pen

Financiële planning

De nettowinst van SNS Reaal is omgebogen van een nettoverlies van € 260 mln in 2010 naar een winst van € 87 mln in 2011. De belangrijkste reden voor de resultaatverbetering was het fors lagere nettoverlies van Property Finance dat afnam met € 395 mln.

SNS Reaal hanteert een zwarte pen

Reaal Leven zag het bruto premie-inkomen met 8% teruglopen € 1.687 mln. Het netto-resultaat bedraagt € 223 mln (+ 7%). REAAL Schade zag het bruto premie-inkomen met 5 % toenemen tot € 848 mln. Een lagere schadelast bij brandverzekeringen en een vrijval van voorzieningen voor niet-verdiende premies en acquisitiekosten aangehouden voor gevolmachtigde agenten (€ 12 miljoen netto), resulteerden in een netto-resultaat van € 33 mln (+ 106%).
Het netto-resultaat van Zwitserleven daalde van een winst van € 36 mln tot een verlies van € 91 mln, vooral door de afboeking van € 107 mln netto aan goodwill en door een voorziening voor garantieproducten als gevolg van de gedaalde rente. Het premie-inkomen is gestegen met 7% tot € 1.156 mln. Het onderliggende netto resultaat van Zwitserleven pluste met 6%.
Het totale netto-resultaat van SNS Bank (SNS Retail Bank en SNS Zakelijk) steeg van € 212 mln tot € 262 mln (+ 24%), onder meer door een hogere rentemarge en groei van de spaarportefeuille. Er moest wel een hogere bijzondere waardeverminderingen genomen worden op kredieten.

Reageer op dit artikel