nieuws

ABN Amro heeft pandrecht op naam Huis & Hypotheek

Financiële planning

In de overname van Interfinancened en het daaronder vallende Huis & Hypotheek door Optima Holding heeft ABN Amro een rol gespeeld. Dat blijkt uit de financiering die de bank heeft lopen bij Optima en het daaruit voortvloeiende pandrecht op de inventaris, vorderingen en de naam Huis & Hypotheek. ASR, de voornaamste financier van Optima, heeft pandrechten op onder meer de assurantieportefeuille en daaruit voortvloeiende provisie-inkomsten van Optima.

ABN Amro heeft pandrecht op naam Huis & Hypotheek

Begin deze maand werd bekend dat ASR de rekening-courant met Optima had bevroren. Klaas Dekker, grootaandeelhouder van Optima, spreekt dat overigens tegen. Uit de jaarstukken blijkt wel dat ASR bij hem een privé-borgstelling van € 1,1 mln heeft afgedwongen. De langlopende schulden van Optima aan met name de financiers ASR en ABN Amro bedroegen eind 2009 ruim € 9 mln.

Optima leed dat jaar een verlies van € 8,6 mln. Daarvan is € 7 mln toe te schrijven aan afschrijvingen/waardeverminderingen op eerdere overnames (zoals Attentiv, Sorgeloos, HypoHuis, De Hypotheekwinkel, een deel van OBP Groep, VerzekeringsUnie en PoliService). Het eigen vermogen bedroeg ultimo 2009 liefst € 8,7 mln negatief, terwijl de kortlopende schulden eveneens met ruim € 5 mln de kortlopende activa overschreden.

Cijfers over 2010 heeft Optima nog niet gepubliceerd en wil de directie ook niet prijsgeven. Met een afslanking van het personeel en verkoop van bedrijfsonderdelen tracht Optima momenteel het tij te keren. De franchisenemers van Huis & Hypotheek willen graag hun eigen formule overnemen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.