nieuws

Goedhart eist overdrachtsbelasting terug

Financiële planning

Rob Goedhart, zelfstandig consultant en voormalig woordvoerder van de Consumentenbond, heeft een actie op touw gezet voor huizenkopers die kort voor 15 juni dit jaar een woning hebben gekocht. Per die datum werd de overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd van 6% naar 2%. Goedhart wil met zo veel mogelijk medestanders bij de regering en de Tweede Kamer een petitie indienen met als doel dat deze groep huizenkopers wordt gecompenseerd.

Goedhart eist overdrachtsbelasting terug

Volgens Goedhart, die zelf kort vóór de belastingverlaging een woning kocht, worden burgers die vlak voor 15 juni de aankoopakte bij de notaris hebben laten passeren "op een forse economische achterstand gezet". "Als de regering serieus meent dat het een maatregel is om mensen te stimuleren iets te gaan doen, dan zou het logisch zijn de mensen over de streep te trekken, die nog niet beslist hebben. Maar dat blijkt niet uit de maatregel. Immers: mensen, die al beslist hadden en op 15 juni of later het passeren van de akte al hadden meegemaakt, kregen achteraf alsnog een cadeau: 4% minder overdrachtsbelasting." Vanwege die terugwerkende kracht van de maatregel vindt Goedhart het onrechtvaardig om mensen die vóór 15 juni een huis hebben gekocht, geen voordeel te gunnen. "Zij zijn juist de personen, die het zonder de aangekondigde maatregelen aangedurfd hebben de woningmarkt nog enigszins in beweging te houden."
Goedhart vindt dat voor gepasseerde koopakten tussen 15 maart en 14 juni 3% overdrachtsbelasting moet gelden; voor de periodes tussen 15 december 2010 en 14 maart van dit jaar en tussen 15 september 2010 en 14 december 2010 moet dat respectievelijk 4% en 5% zijn. Hij roept consumenten op om de actie te ondersteunen en zich aan te melden op www.overdrachtsbelastingterug.nl.

Reageer op dit artikel