nieuws

‘Verbetering beleggingspolis levert duizenden euro’s voordeel’

Financiële planning

Adfiz raadt consumenten met een beleggingspolis aan om niet langer te wachten op compensatiebrieven van verzekeraars, nu die in sommige gevallen nog uitblijven. Adviseurs die werken met de BeleggingsPolisCheck kunnen de te verwachten compensatie voorrekenen en nu al aangeven of een verbetertraject interessant is. Op deze manier kunnen de huidige kosten drastisch worden verlaagd wat een substantieel hoger eindkapitaal kan opleveren, aldus Adfiz.

‘Verbetering beleggingspolis levert duizenden euro’s voordeel’

Begin 2011 riep Adfiz haar leden op de eigen klanten bij te staan in het beleggingsdossier toen die de eerste individuele compensatievoorstellen van verzekeraars ontvingen. Intussen heeft de staatssecretaris van Financiën overwegend positief geantwoord op vragen van Adfiz om de nadelige fiscale gevolgen van overstappen weg te nemen, waarmee de belangrijkste fiscale drempel is weggenomen, stelt Adfiz. "Daarnaast hebben aanbieders hun afkoopregelingen bijgesteld in het voordeel van de klant terwijl de polishouder door geen vrijwaringen te tekenen altijd zijn rechten op een eventuele toekomstige verbetering van de compensatie behoudt."
Zelf investeerde Adfiz in een ondersteuningsprogramma voor de leden dat bestaat uit een 'Stappenplan klantbegeleiding' met ondersteuning van de aanbieders van analysesoftware BeleggingsPolisCheck (BPC) en MoneyView.
Inmiddels hebben 300 deelnemers speciale workshops gevolgd om de klanten hiermee te begeleiden en zijn er ruim 120 kantoren die met deze software werken. 

Reageer op dit artikel