nieuws

Curator World of Credit wacht op uitleg adviseur Wattebled

Financiële planning

Curator Laurens Bezoen zit nog met een reeks vragen over de financiële handel en wandel van het gefailleerde World of Credit uit Enschede. “Wij willen meer weten over alle mutaties op het gebied van de financiën en dan met name over de rekening-courantverhoudingen met de zusterbedrijven van Wold of Credit die in korte tijd zijn teruggebracht tot nul”, zegt hij.

Curator World of Credit wacht op uitleg adviseur Wattebled

Op 31 december 2010 zagen de rekening-courantverhoudingen rond kredietverlener World of Credit en zustermaatschappijen er volgens het eerste verslag van curator Bezoen nog als volgt uit: Mr. Credit (€ 614.755), United Financial Companies (€ 896.292), DDW Beheer België (€ 16.811), Ictbyte ( 8.175) en Wattebled Holding ( € 190.457). Per 1 maart stond er bij Mr. Credit echter nog ( € 615.016) en bij United Financial Companies ( € 5.747), terwijl de rekeningcourantposities DDW Beheer België, Ictbyte en Wattebled Holding alle drie op nul stonden. Het aantal personeelsleden van het bedrijf was inmiddels gezakt van vijftien naar twee.
Daarnaast heeft de curator geconstateerd dat de aandelen van World of Credit  in het jaar voor failleren meerdere keren van aandeelhouder en bestuurder zijn gewisseld. Ook is duidelijk geworden dat de aanwezige kredietportefeuille is verkocht aan de Geldshop. Beide acties worden onderzocht, zegt de curator.
Tevens zouden er in het jaar voor failleren van de vennootschap terugboekrisico's van maatschappijen zijn afgekocht en verrekend. Verder wordt er onderzocht wat er met de bedrijfsinventaris van de gefailleerde vennootschap is gebeurd, aldus Bezoen.  
Frédéric Wattebled, de voormalige directeur-eigenaar van World of Credit, heeft de curator nu toegezegd dat zijn adviseur Hans Ter Beek opening van zaken zal geven met betrekking tot het faillissement van het kredietbedrijf en alle financiële acties die daarvan het gevolg zijn. 

Reageer op dit artikel