nieuws

OVFD wenst behoud provisie

Financiële planning

Alle beloningsvormen, waaronder provisie, moeten mogelijk zijn en blijven voor zowel complexe producten, hypothecair krediet als schadeverzekeringen. Die mening is de Organisatie van Financiële Dienstverleners (OVFD) toegedaan.

OVFD wenst behoud provisie

De koepel van onder meer serviceproviders vindt dat financiële dienstverleners, op termijn, een expliciete afspraak met de klant moeten maken over de wijze waarop ze voor complexe producten en hypothecair krediet beloond worden. Randvoorwaarden zijn de haalbaar- en betaalbaarheid ervan voor consumenten, fiscale waarborgen en de administratieve lasten die ermee gemoeid zijn.

"Wij zijn geen tegenstander van schadeprovisietransparantie, maar maak hier geen (wettelijke) verplichting van en wacht hiervoor de ontwikkelingen in Europa af", luidt het advies. OVFD vindt verder dat het intermediair, al dan niet via provisie, een (transparante) beloning moeten blijven ontvangen van verzekeraars en geldverstrekkers voor de werkzaamheden die ze voor hen verrichten. Die aanbieders moeten bovendien hun volledige assortiment als nettoproducten in de markt zetten.

Volgende week maakt intermediairvereniging Adfiz haar beloningsvisie bekend.

Reageer op dit artikel