nieuws

Achmea sluit toch akkoord beleggingspolissen met stichtingen

Financiële planning

Achmea heeft met de stichtingen Verliespolis en Woekerpolis Claim een akkoord bereikt over de vergoeding van te veel ingehouden kosten op beleggingspolissen. Het concern had eerder zelf al een schikkingsvoorstel gedaan aan polishouders. De overeenkomst kost Achmea € 65 mln extra; de compensatie wordt volgend jaar al uitgekeerd. Andere verzekeraars betalen pas aan het einde van de looptijd.

Achmea sluit toch akkoord beleggingspolissen met stichtingen

De overeenkomst geldt voor alle beleggingsverzekeringen die vóór 1 januari 2008 zijn gesloten bij Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea, FBTO, Interpolis en de
rechtsvoorgangers van deze merken. Voor de zelf opgestelde regeling uit mei vorig jaar had Achmea al € 315 mln uitgetrokken.
Op basis van de overeenkomst wordt per jaar maximaal 2,35% tot 3,3% aan kosten ingehouden. Het deel boven die maxima wordt terugbetaald aan polishouders. De vergoeding wordt na berekening direct toegevoegd aan de waarde van de verzekering. "Hierdoor ontwikkelt de vergoeding meteen mee met de rest van de beleggingen."

Verder is ook voor beleggingspolissen met keuzemogelijkheid tussen sparen en beleggen een regeling afgesproken. Voor het beleggingsdeel geldt maximaal 3,3% kosteninhouding; het spaardeel kent een maximum van 1,25%.

De regeling betreft circa 800.000 beleggingsverzekeringen. Hiervan komt ongeveer 30% in aanmerking voor een vergoeding. Voor schrijnende gevallen is een aparte regeling getroffen; voor die 'stroppenpot' is geen maximum vastgesteld.

Reageer op dit artikel