nieuws

Ook NN strenger bij hypotheekaanvragen

Financiële planning

Net als Zwitserleven heeft Nationale-Nederlanden de acceptatievoorwaarden bij hypotheken aangescherpt. Zo is bij leningen boven 90% van de executiewaarde de topopslag verhoogd van 0,20% naar 0,40%. Dat nieuwe tarief geldt zowel voor nieuwe als bestaande klanten.

Ook NN strenger bij hypotheekaanvragen

NN staat taxaties op basis van een WOZ-verklaring nog wel toe, maar de executiewaarde wordt voortaan op 80% van de WOZ-waarde (was 90%) gezet. Verder is de maximale verstrekking bij een nieuwbouwwoning van 125% van de berekende executiewaarde beperkt tot 115% daarvan.
Belangrijk onderdeel bij hypotheekbedragen boven de standaard toetsnormen is de introductie van het 'Motiveringsformulier Maatwerktoets'. Motiveringen kunnen zijn: huidige woonlasten hoger dan de nieuwe; aantoonbaar inkomensperspectief; aantoonbaar vermogen; onbelaste inkomsten (zoals huurinkomsten) of hoofdelijk medeschuldenaarschap van ouders. "Om de klant nog bewuster te maken van de risico's en de motivering van de overschrijding is het nodig dat u samen met de klant ook voor deze motivering tekent", houdt NN het intermediair voor.

Reageer op dit artikel