nieuws

Minder winst voor De Hoop

Financiële planning

De Hoop, herverzekeraar van afwijkende levensverzekeringsrisico’s, heeft vorig jaar zowel de winst als de omzet zien dalen. De portefeuille is wel gegroeid: tot € 622 (581) mln verzekerd kapitaal.

Minder winst voor De Hoop

Het technisch resultaat van De Hoop is gedaald tot € 2,5 (3,7) mln "door een minder gunstig verloop van het resultaat op sterfte". Het bedrag aan uitkeringen bij overlijden nam toe tot € 6,4 (5,5) mln. De nettowinst is fors gedaald en uitgekomen op € 3,3 (19,7) mln, vooral doordat in 2007 een eenmalige winst was geboekt op de verkoop van aandelen ABN Amro.
De productie, gemeten in verzekerd kapitaal, is gedaald naar € 96 (104) mln uit 1.247 (1.486) polissen. "Verzekeraars houden, met name door schaalvergroting, zwaardere risico’s steeds meer in eigen portefeuille." De totale brutopremieomzet van De Hoop, eigendom van Aegon, NN en Onderlinge 's-Gravenhage, is licht gedaald tot € 7,3 (7,1) mln.

Reageer op dit artikel