nieuws

Bartels Advocaten aast op verzuim zorgplicht

Financiële planning

Bartels Advocaten gaat bij hypotheekadviseurs schades verhalen die huiseigenaren lijden als gevolg van te hoge hypotheeklasten. De Zeister raadslieden willen daartoe gaan aantonen dat tussenpersonen of banken hun zorgplicht hebben geschonden. Mensen worden opgeroepen zich aan te melden via de website www.tehogehypotheek.nl.

Bartels Advocaten aast op verzuim zorgplicht

"Ons, maar ook De Nederlandsche Bank en de AFM, valt het op dat banken en tussenpersonen erg makkelijk bezig zijn geweest met het verstrekken van hypotheken", zegt jurist Carlo Fiscalini, initiatiefnemer van de website tehogehypotheek.nl. "Dat behoeft aandacht, vandaar dit initiatief."
Op de website luidt de oproep als volgt: 'Bent u huiseigenaar en heeft u betalingsproblemen als gevolg van een te hoge hypotheek? Misschien dat ook uw tussenpersoon of bank zich niet aan de regels heeft gehouden'. Als Bartels Advocaten vaststelt dat een bank of hypotheekadviseur de zorgplicht tegenover een bepaalde huiseigenaar heeft geschonden, zullen zij met de desbetreffende partij in overleg treden. Het eerste doel is het vinden van een oplossing zonder gerechtelijke procedure. "Daarbij kan worden gedacht aan een betalingsregeling, gedeeltelijke kwijtschelding of het creëren van een noodvoorziening vanuit de bank", zegt Fiscalini. "Wordt geen oplossing gevonden, dan volgen rechtsmaatregelen."

Reageer op dit artikel