nieuws

Fidin en OVFD vrezen verbod kwaliteitsbonussen

Financiële planning

De intermediairorganisaties Fidin en de OVFD zijn zeer bezorgd over het nieuwe wijzigingsvoorstel Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGFO) dat aangeeft op welke wijze kwaliteitsbonussen worden verboden. “De wetgever lijkt hierbij onvoldoende rekening te houden met de normale invulling van de samenwerking tussen aanbieders en bemiddelaars”, stellen zij.

Los van de afsluit- en doorlopende provisie zullen bij complexe producten en hypothecaire kredieten alle vormen van geldelijke en niet-geldelijke beloning worden verboden, is de inschatting van Fidin enOVFD op basis van dit wetsvoorstel. Het ministerie noemt onder meer schapvergoedingen en uitnodigingen voor seminars als beloningen die niet zouden zijn toegestaan. De organisaties vragen zich ook af of of het verbieden van deze zaken niet strijdig is met de inducementnorm waarin het gaat over het belang van de consument.
Wel tevreden zijn de organisaties over de in het voorstel opgenomen verplichting dat aanbieders nominale transparantie moeten geven over de kosten van complexe producten, hoewel ze nog wel kanttekeningen plaatsen bij de voorgestelde regels. 
Marktpartijen kunnen tot 20 maart reageren op het wijzigingsvoorstel.  

Reageer op dit artikel