nieuws

NZA marktscan: meer overstappers en meer zorgcontracten

Cijfers

Consumenten stappen steeds vaker over naar een andere zorgverzekeraar. In 2011 kozen meer dan 900.000 mensen voor een andere verzekeraar, 5,5 % van het totale aantal verzekerden. In 2010 waren dat er nog 700.000 (4,3%). De groep overstappers heeft dit jaar een ‘overstapwinst’ gerealiseerd van € 35,8 mln (€ 50,4 mln in 2010). Dat blijkt uit de marktscan zorgverzekeringsmarkt 2011 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

NZA marktscan: meer overstappers en meer zorgcontracten

Steeds meer mensen blijken een collectieve verzekering te sluiten. Hun percentage steeg in 2011 naar 66% van het totaal aantal verzekerden, tegen 60% in 2009.  Ongeveer 90% van de collectief verzekerden heeft een aanvullende verzekering. Onder individueel verzekerden zijn dat er minder (80%). De laatste jaren neemt bij beide groepen het aantal consumenten met een aanvullende verzekering af. Vooral jongeren kiezen minder vaak voor een aanvullende verzekering, aldus de NZA. 
De zorgverzekeraars bieden dit jaar meer polissen aan met volledig gecontracteerde zorg door zorgaanbieders waarmee prijs- en kwaliteitsafspraken zijn gemaakt. Dat sluit aan bij de afspraken die de verzekeraars met de minister van VWS hebben gemaakt om hun rol als selectieve inkopers van zorg meer op te pakken.

Reageer op dit artikel