nieuws

Levenmarkt krimpt half miljard in eerste halfjaar

Cijfers

De verkoop van individuele levensverzekeringen is in de eerste helft van dit jaar verder teruggelopen, zij het minder sterk dan vorig jaar. Leverden de eerste zes maanden van vorig jaar een teruggang op van meer dan een miljard, dit jaar bedraagt de min een kleine € 500 mln, zo blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek.

Levenmarkt krimpt half miljard in eerste halfjaar

Met een productie van € 2.503 (2.982) mln geeft de levenmarkt 16% toe vergeleken met de eerste helft van 2009. Koopsommen zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de afname: zij dalen van € 2.466 mln naar € 2.109 mln omzet, waarvan € 1.200 (1.440) uit direct ingaande lijfrentes.
Een sterke achteruitgang boeken de spaarverzekeringen (inclusief levensloop): die zien de productie halveren tot € 123 (264) mln uit een 40% lager aantal polissen van 16.708 (28.204). De verkoop van beleggingsverzekeringen, in 2009 gehalveerd, is tot en met juni nog eens met ruim 30% afgenomen tot € 226 (329) mln.

Reageer op dit artikel