nieuws

Bovemij boekt in eerste deel 2010 premiegroei van 5%

Cijfers

De geboekte premie van Bovemij Verzekeringsgroep is in het eerste halfjaar van 2010 met 5% gestegen tot € 182 (173) mln. Door een daling van de uitgaande herverzekeringspremies en de premiereserve is de verdiende premie eigen rekening met 10% gestegen tot € 106 (96) mln.

Bovemij boekt in eerste deel 2010 premiegroei van 5%

"Met de verwachte opbrengsten van de aanbieding van certificaten van aandelen, die loopt tot en met 19 november 2010, hopen we de groei een verdere stimulans te geven", aldus Hans Wittenberg (links) en René Leander, die samen de hoofddirectie vormen van Bovemij.
De schade eigen rekening nam toe met 6,4% tot € 68 mln. Uitgedrukt in procenten van de verdiende premie daalde het schadepercentage met 2,3% naar 64,5%. Het verbeterde schaderesultaat werd ondermeer veroorzaakt door het uitblijven van grote branden en catastrofes (hagelschaden), dit in tegenstelling tot het eerste halfjaar van 2009.
De bedrijfskosten zijn met € 1,1 mln gestegen tot € 26,5 mln; de opbrengst uit beleggingen halveerde tot € 4,2 mln. Het resultaat na belastingen kwam uit op € 11,4 (11,3) mln.

Reageer op dit artikel