nieuws

Waardering voor verzekeraars op dieptepunt

Cijfers

De waardering van de consument voor verzekeringsmaatschappijen is bedroevend laag, concludeert het Verbond van Verzekeraars na consumentenonderzoek. Om het imago op te krikken, gaat het Verbond aan de slag met het programma VerzekeraarsVernieuwen, dat onder meer een keurmerk omvat.

Waardering voor verzekeraars op dieptepunt

Uit de Consumentenmonitor 2009 van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek blijkt dat verzekeraars een rapportcijfer krijgen van 5,9 (vorig jaar: 6,3). Het percentage consumenten dat positief denkt over verzekeraars is gedaald naar 53%. In 2003 was dat nog 80%. Het Verbond ziet hierin aanleiding om eerder gestarte projecten om de positie van de consument beter te borgen, te bundelen onder de noemer VerzekeraarsVernieuwen en versneld uit te voeren. "Het is zaak dat we de kloof dichten tussen klanten en verzekeraars", aldus Ronald Latenstein van Voorst, die binnen het Verbondsbestuur portefeuillehouder is voor VerzekeraarsVernieuwen. Onderdeel daarvan is de instelling van een al enkele jaren geleden aangekondigd keurmerk voor verzekeraars. Verder zal eind dit jaar een externe raad van advies worden geïnstalleerd, die als klankbord moet fungeren voor het Verbond.

Reageer op dit artikel