nieuws

Zevenwouden voor tweede jaar op rij in het rood

Cijfers

De malaise op de aandelenmarkten is niet aan de deur van de Friese onderlinge Zevenwouden voorbijgegaan. Per saldo resulteerden de ‘plussen en minnen’ in een jaarverlies van € 677.000. In 2007 zorgde een ongunstig schadeverloop ook al voor een verlies, toen van € 0,17 mln.

Zevenwouden voor tweede jaar op rij in het rood

De premieomzet van Zevenwouden liet vorig jaar een stijging zien tot € 11,4 (10,4) mln. De schadelast (voor herverzekering) daalde met bijna 12% tot € 5,8 (6,5) mln. Het technisch resultaat van Zevenwouden herstelde zich tot € 2,1 (0,7) mln, maar is nog niet op het niveau van 2005; toen werd een technisch resultaat van € 3,9 mln behaald.
In 2008 zag de onderlinge in Heerenveen de waarde van de aandelenbeleggingen met circa 40% kelderen. Deze daling kon voor € 0,8 mln worden opgevangen uit de gevormde herwaarderingsreserve. Het resterende ongerealiseerde verlies bedroeg € 1,2 mln en werd ten laste van de resultatenrekening gebracht. Overigens bestaan de beleggingen voor 60% uit obligaties, waarvan de waarde met 4% is gestegen. Per saldo betekent dit dat de waarde van de totale beleggingsportefeuille met 12% is gedaald.

Reageer op dit artikel