nieuws

Dela op recordverlies

Cijfers

Dela heeft vorig jaar een nettoverlies geleden van € 149 mln: het grootste in zijn bestaan. In 2007 boekte de uitvaartverzekeraar nog een winst van € 73 mln. “In de eerste helft van dit jaar stevenen we weer af op een positief resultaat.”

Dela op recordverlies

Het recordverlies wordt vooral veroorzaakt door waardedalingen van het in aandelen belegde vermogen: die drukten de winst met € 219 mln. Verder is op basis van de winstdelingsregeling € 63 mln toegevoegd aan de waarde van de lopende polissen. Het operationeel resultaat verbeterde vorig jaar tot € 93 (91) mln.
De premieomzet van Dela is gegroeid tot € 224 (202) mln, waarvan € 195 (176) mln uit Nederland. "Tevredenheid heerste vooral over de goede groei van de uitvaartverzekeringen in België en de groei van overlijdensrisicoverzekeringen in Nederland." Het aantal uitvaartverzekerden in ons land nam licht toe tot 2,89 (2,86) mln, terwijl het verzekerd kapitaal met 9% is gegroeid naar € 13,0 (11,9) mln. "Met een eigen vermogen van € 578 mln ultimo 2008 is onze solvabiliteit nog steeds ruim 700%."

Reageer op dit artikel