nieuws

De Goudse boekt in 2008 winst

Cijfers

De Goudse Verzekeringen heeft het jaar 2008 kunnen afsluiten met winst. Onder de streep bleef € 11 mln over. Een jaar eerder was dat nog € 44 mln. De premieomzet daalde met 6% tot € 601 (640) mln. Een plus bij het schadebedrijf woog niet op tegen de omzetdaling bij de levensverzekeringen.

De Goudse boekt in 2008 winst

Die daling schrijft De Goudse toe aan "een keuze voor rendement in de lijfrentemarkt en een daarmee samenhangende daling van de koopsomproductie". De premieomzet Leven zakte met 16% tot € 265 mln. De omzet uit schadepolissen nam daarentegen toe met 4% en die uit inkomensverzekeringen met 18%. Bijna 80% van de productie kwam in 2008 van zakelijke klanten.
De nettowinst werd door de beleggingsinkomsten negatief beïnvloed, al bleef dat door de bescheiden omvang van de aandelen (2% van het totaal) beperkt. Verder moest De Goudse een voorziening treffen ter compensatie van houders van beleggingspolissen. De Goudse stelt anderzijds erin te zijn geslaagd de kosten voor het vijfde achterenvolgende jaar terug te dringen.
"Onze solvabiliteit is vrijwel gelijk gebleven", stelt Franswillem Briët. Hij wordt per 17 april als directievoorzitter opgevolgd door Michel Lamie (zie foto). In de vandaag verschijnende editie van AssurantieMagazine staat een interview met Lamie.

Reageer op dit artikel