nieuws

Het draaideureffect: de berekening van schade bij een tijdelijk contract

Carrière 2077

Door de nieuwe ‘ketenbepaling’ moeten werknemers al na twee in plaats van drie jaar een vaste aanstelling krijgen. De regering wil het ‘draaideureffect’ waarmee werknemers eindeloos aan het lijntje gehouden worden, tegengaan. Maar werkt dit wel? De rekenkundige afdeling van Cunningham Lindsey komt het draaideureffect nogal eens tegen.

Het draaideureffect: de berekening van schade bij een tijdelijk contract

Vandaag hadden we er weer één: berekening van schade bij een tijdelijk contract. Door de nieuwe ‘ketenbepaling’ mogen mensen binnen 24 maanden niet meer dan 3 tijdelijke contracten hebben. Een jaarcontract kan dus nog maar één keer verlengd worden met nog een jaarcontract. Na twee jaar moet de medewerker een vast dienstverband aangeboden krijgen.

Ketenbepaling

Door de nieuwe ‘ketenbepaling’ moeten werknemers dus al na twee in plaats van drie jaar een vaste aanstelling krijgen. Het idee was dat dit zou zorgen voor het eerder aanbieden van een vast contract aan een werknemer. Nu wordt dit vaak omzeild door mensen drie maanden naar huis te sturen en hen daarna opnieuw te laten beginnen. Die zogenaamde onderbrekingstermijn, waarna de telling weer opnieuw begint, is verlengd naar een half jaar. De regering wil het “draaideureffect” – waarmee werknemers eindeloos aan het lijntje gehouden worden – tegengaan.

Jurisprudentie

Naast het draaideureffect heeft een creatieve werkgever nog een manier bedacht om het vaste contract te omzeilen. Bij het aangaan van het (verplichte) vaste contract maakte hij afspraken met zijn werknemer over de duur en beëindiging van de arbeidsovereenkomst in de vaststellingsovereenkomst. Maar daar heeft de Hoge Raad inmiddels een stokje voor gestoken.

Praktijk

De vraag is of dit in de praktijk ook daadwerkelijk lukt. Op onze rekenkundige afdeling komen wij namelijk nog regelmatig dit draaideureffect tegen. Zo ook vandaag; een slachtoffer dat na het ongeval als uitzendkracht is gestart. Het scenario dat als uitgangspunt is genomen ging uit van afwisselend uitzendkracht A gedurende 12 maanden, gedetacheerd B gedurende 12 maanden en werkloosheid gedurende 6 maanden.

Uit voorgaande ontstaat een vraagstuk over het hypothetische inkomen na ongeval:

  • Hoe bepaal je het inkomen?
  • Kan de werk-WW-werk-WW-cyclus als basis dienen voor de gehele looptijd?
  • Hoe verhoudt dit scenario zich ten opzichte van de duur van de WW-uitkering?

Contact

Uiteraard staat iedere zaak op zichzelf, maar over het algemeen kan deze cyclus wel degelijk als uitgangspunt dienen voor een berekening. De bepaling van het definitieve inkomen en de WW-uitkering is afhankelijk van verschillende factoren. Voor de beantwoording van vragen met betrekking tot deze en al uw andere rekenkundige vragen, kunt u contact opnemen met de Rekenkundige afdeling van Cunningham Lindsey.

Auteur: Hans Tiemersma, Cunningham Lindsey

Dit is een partnerbijdrage van Cunningham Lindsey. Bekijk hier een volledig overzicht van partnerberichten van Cunningham Lindsey.

Reageer op dit artikel