Whitepapers

Onderzoek ‘De waarde van financieel advies’

Branche

Het onderzoek ‘De waarde van financieel advies’ werd in de periode januari tot en met mei 2013 uitgevoerd door Adviesbureau Fred de Jong in opdracht van Avéro Achmea.

Onderzoek ‘De waarde van financieel advies’

Centrale onderzoeksvraag was inzicht te krijgen in de kwalitatieve en kwantitatieve waarde van financieel advies en vast te stellen in hoeverre de waarde verschilt naar bedieningsconcepten en type financieel adviseurs.

Voor het onderzoek is literatuurstudie en deskresearch uitgevoerd en zijn diepte-interviews uitgevoerd met adviseurs.
 
Download hier het onderzoek ‘De waarde van financieel advies

Reageer op dit artikel